ΚΟΙΝΩΝΙΑ

30 εκατ. ευρώ για έργα πρόληψης φυσικών καταστροφών

30 εκ. ευρώ διατίθενται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης στους ΟΤΑ για έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Στόχος της πρόσκλησης είναι η πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από κάθε είδους φυσική καταστροφή ένεκα σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών, κατολισθήσεων, χιονοπτώσεων, παγετώνων κλπ. σε υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να εμπίπτουν στον άξονα προτεραιότητας 2.4 του ΤΠΑ ΥΠΕΣ και να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης (εκροής).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:

Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής,πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάζονται – βελτιώνονται

  • Πληθυσμός που ωφελείται από αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κινδύνων
  • Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
  • Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών
  • Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές

 

Αφήστε μια απάντηση