ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στις χρήσεις γης – Δομές για πρόσφυγες μέσα στις πόλεις..

Δεκαπέντε γενικές κατηγορίες χρήσεων γης οι οποίες καλύπτουν τον αστικό και γεωργικό χώρο προβλέπει το νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προωθείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και δόθηκε στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με Τα Νέα, οι νέες γενικές κατηγορίες χρήσεων που εισάγονται αφορούν τόσο στην προώθηση των υποδοχέων για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων αιχμής -όπως είναι για παράδειγμα τα Τεχνολογικά Πάρκα- όσο και στη συγκέντρωση αστικών υποδομών κι άλλων ιδιαίτερων χρήσεων με την ταυτόχρονη προστασία της αγροτικής γης. Επιπλέον, η νέα κατηγορία της αποκλειστικής κατοικίας αφορά μόνο τις υφιστάμενες περιοχές που έχουν ως αποκλειστική χρήση την κατοικία, βάσει των ειδικών διαταγμάτων που τις διέπει. Μεταξύ των νέων ειδικών χρήσεων που εισάγει το νέο υπό διαμόρφωση Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Τα πράσινα σημεία και οι γωνιές ανακύκλωσης που αποτελούν βασικά εργαλεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων.
 • Η αστική γεωργία – λαχανόκηποι που επιτρέπουν την καλλιέργεια στις πόλεις γεωργικών προϊόντων για ατομική κατανάλωση.
 • Οι εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων (μέχρι 300 άτομα) σε περιοχές γενικής κατοικίας ως αναγκαίες δομές για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.
 • Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως βασική παραγωγική δραστηριότητα στην ύπαιθρο.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος, το συγκεκριμένο κεφάλαιο είχε αφαιρεθεί από τον σχετικό νόμο ( 4269/2014 ) επειδή, μεταξύ άλλων, στις κατηγορίες της «αμιγούς» και της «γενικής» κατοικίας υπήρξε διεύρυνση των επιτρεπόμενων σε αυτές ειδικών χρήσεων ενώ εισήχθη και μια νέα κατηγορία που αφορά τις χρήσεις στο «κύριο οδικό δίκτυο». Αυτή η πολιτική σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, ενίσχυε την περαιτέρω επιβάρυνση των περιοχών κατοικίας, καθώς και την παρόδια δόμηση και ανάπτυξη γραμμικών κέντρων, εντείνοντας έτσι τα ήδη υφιστάμενα, στις ελληνικές πόλεις, προβλήματα στάθμευσης, θορύβου και κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος « Κατηγορίες και Περιεχόμενο των Χρήσεων Γης », οι 15 Γενικές Κατηγορίες Χρήσεων είναι:

1. Αποκλειστική κατοικία
2. Αμιγής κατοικία
3. Γενική κατοικία
4. Πολεοδομικά κέντρα – κεντρικές λειτουργίες πόλης – τοπικό κέντρο συνοικίας-γειτονιάς
5. Τουρισμός – αναψυχή – παραθεριστική (δεύτερη) κατοικία
6. Κοινωφελείς λειτουργίες
7. Ελεύθεροι χώροι – Αστικό Πράσινο
8. Παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης
9. Χονδρεμπόριο – Εμπορευματικό Κέντρο
10. Τεχνολογικό Πάρκο
11. Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης
12. Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας
13. Ιδιαίτερες χρήσεις
14. Αγροτική χρήση
15. Περιοχές Προστασίας

Στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος περιγράφονται και 53 ειδικές κατηγορίες χρήσεων.
Αυτές καθορίζονται, σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική λειτουργία ως εξής:

1. Κατοικία
2. Κοινωνική πρόνοια
3. Εκπαίδευση
4. Κέντρα Έρευνας
5. Αθλητικές εγκαταστάσεις
6. Θρησκευτικοί χώροι
7. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
8. Kαταστήματα/ κτίρια/ κέντρα εμπορίου και παροχής προσωπικών υπηρεσιών:
8.1. Εμπορικά καταστήματα
8.2. Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
8.3. Δημοτικές αγορές
8.4. Υπεραγορές
8.5. Πολυκαταστήματα
8.6. Εμπορικά κέντρα
8.7. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα
9. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
10. Διοίκηση
11. Περίθαλψη
Α. Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία
Β. Δευτεροβάθμιες – Τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας που περιλαμβάνουν νοσηλεία
12. Χώροι συνάθροισης κοινού
13. Εστίαση
14. Αναψυκτήρια
15. Κέντρα Διασκέδασης, Αναψυχής
16. Ξενοδοχειακά καταλύματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις – Σύνθετα τουριστικά καταλύματα – Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής
17. Στάθμευση (κτίριο – γήπεδο)
17.1. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων
17.2. Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους
18. Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Υγραερίου, Φυσικού αερίου
19. Πλυντήρια, Λιπαντήρια αυτοκινήτων
20. Συνεργεία
20.1. Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων
20.2. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης μεγάλων και βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς άνω των 9 ατόμων (συμπεριλαμβάνονται τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργων – ΣΕΜΕ)
21. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης)
22. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics)
23. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων
24. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες
25. Επαγγελματικά εργαστήρια (χαμηλής όχλησης)
26. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (χαμηλής, μέσης, υψηλής όχλησης)
27. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων – Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων (φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων – πρακτορεία μεταφορών)
28. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς:
28.1. Αεροδρόμια
28.2. Ελικοδρόμια
28.3. Υδατοδρόμια
28.4. Σιδηροδρομικοί σταθμοί
28.5. Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, βιομηχανικής και τουριστικής δραστηριότητας, μαρίνες
28.6. Σιδηροδρομικά αμαξοστάσια, επισκευαστικές μονάδες
28.7. Σταθμοί αστικών Υπεραστικών Λεωφορείων, Τρόλεϊ ,Τραμ
28.8. Χώροι στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν), φορτηγών και τροχόσπιτων
28.9. ΣΕΑ (Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων)
28.10. Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ
29 Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ)
30. Κέντρα μεταφόρτωσης απορριμμάτων
31 Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, συσκευασιών και υλικών
32. Πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα) – Γωνιές ανακύκλωσης
33. Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/ Επεξεργασία, διάθεση στερεών τοξικών αποβλήτων
34. Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός)
35. Δεξαμενές νερού – αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές
36. Εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, και συναφείς εγκαταστάσεις
37. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
38. Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και κεραιών κινητής τηλεφωνίας
39. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις
39.1 Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις
39.2 Γεωργικές Αποθήκες – Βουστάσια – Χοιροστάσια – Πτηνοτροφεία – Μαντριά – θερμοκήπια – δεξαμενές νερού, αντλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές, τροφίμων και άλλες εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα
39.3 Ιχθυοκαλλιέργειες
39.5 Πολυλειτουργικό αγρόκτημα
40. Αστική γεωργία – Λαχανόκηποι
41. Ορυχεία-Λατομεία-Εξόρυξη
42. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
43. Εγκαταστάσεις εκρηκτικών, εύφλεκτων υλών
44. Κοιμητήρια, Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν) και Οστών
45. Σωφρονιστικά καταστήματα – φυλακές
46. Εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών
47. Νεκροταφεία ανακύκλωση αυτοκινήτων
48. Ιππόδρομος
49. Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων
50. Θεματικά πάρκα – λούνα παρκ
51. Κατασκηνώσεις – Παιδικές εξοχές
52. Καζίνο
53. Τυχερά παίγνια

Αποκλειστική Κατοικία
Σε ό,τι αφορά στις περιοχές με αποκλειστική χρήση την κατοικία επιτρέπονται οι εξής χρήσεις – εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο:

 • Κοινωνική Πρόνοια τοπικής σημασίας
 • Εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδική εκπαίδευση
 • Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Θρησκευτικοί χώροι που εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής – τοπικής σημασίας
 • Δημοτικές αγορές
 • Διοίκηση τοπικής σημασίας
 • Γωνιές Ανακύκλωσης
 • Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Αμιγής κατοικία
Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας επιτρέπονται μόνο :

 • Κατοικία
 • Κοινωνική πρόνοια τοπικής σημασίας
 • Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια με καθορισμό της θέσης τους από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο
 • Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις (μόνο κατηγ. Α)
 • Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι 200 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης
 • Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας με καθορισμό της θέσης τους από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο
 • Μόνο εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, όπως παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ψιλικών, γαλακτοπωλείο, πρατήριο γάλακτος και άρτου. Μέγιστη συνολική επιφάνεια καταστημάτων ανά οικόπεδο 100 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από το εγκεκριμένο σχέδιο.
 • Περίθαλψη: Μόνο Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
 • Ξενοδοχειακά καταλύματα – ξενώνες μέχρι 30 κλίνες
 • Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων εφόσον προβλέπεται από το ρυμοτομικό σχέδιο
 • Φούρνοι έως 100 τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από το ρυμοτομικό σχέδιο
 • Γωνιές Ανακύκλωσης
 • Δεξαμενές νερού – αφαλάτωσης
 • Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας
 • Αστική γεωργία – λαχανόκηποι

Γενική Κατοικία
Σε αυτήν την κατηγορία επιτρέπονται μόνο:

 • Κατοικία
 • Κοινωνική πρόνοια
 • Εκπαίδευση: Τα κτίρια εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 2.000 τμ.
 • Κέντρα Έρευνας
 • Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Θρησκευτικοί χώροι
 • Πολιτιστικές εγκαταστάσεις, μέχρι 1200τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης
 • Μόνο εμπορικά καταστήματα , καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών , δημοτικές αγορές , υπεραγορές.
 • Γραφεία , Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
 • Διοίκηση τοπικής σημασίας
 • Περίθαλψη – μόνο πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία μέχρι 100 κλίνες ή 2.000 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
 • Εστίαση μέχρι 250 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης
 • Αναψυκτήρια μέχρι 100 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης
 • Ξενοδοχειακά καταλύματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι 100 κλίνες.
 • Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων. Η εγκατάσταση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ για την εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο εφ όσον αποτελεί μοναδική χρήση του οικοπέδου.
 • Πλυντήρια – Λιπαντήρια αυτοκινήτων
 • Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, συνήθων οχημάτων (με δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων ή μέχρι 3,5 τόνων μικτού φορτίου)
 • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης μέχρι 400τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης μόνο εφόσον αποτελεί μοναδική χρήση του οικοπέδου
 • Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης μέχρι 400τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης
 • Σιδηροδρομικοί σταθμοί
 • Σταθμοί αστικών και υπεραστικών λεωφορείων (κατηγορίες 1 και 2) εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο
 • Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο
 • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ – ΙΚΤΕΟ)
 • Γωνιές ανακύκλωσης, μικρά Πράσινα σημεία
 • Δεξαμενές νερού – αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές
 • Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας
 • Αστική γεωργία – λαχανόκηποι
 • Εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών-προσφύγων μέχρι 300 ατόμων

Πολεοδομικό Κέντρο – Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης –
Τοπικό Κέντρο Συνοικίας – Γειτονιάς

Εδώ, μεταξύ άλλων επιτρέπονται :

 • Κατοικία
 • Κοινωνική πρόνοια
 • Εκπαίδευση (προσδιορισμός θέσης από ρυμοτομικό)
 • Κέντρα Έρευνας
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις (εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων)
 • Θρησκευτικοί χώροι
 • Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
 • Καταστήματα/ κτίρια/ κέντρα εμπορίου και παροχής προσωπικών υπηρεσιών
 • Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
 • Διοίκηση
 • Περίθαλψη
 • Χώροι συνάθροισης κοινού
 • Εστίαση
 • Αναψυκτήρια
 • Κέντρα διασκέδασης – αναψυχής
 • Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις

Τουρισμός – Aναψυχή
Σε αυτόν τον τομέα επιτρέπονται μόνο :

 • Κατοικία
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις πλην μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων (όπως γήπεδα ΠΑΕ) επιτρεπομένων των εγκαταστάσεων γκολφ
 • Μόνο εμπορικά καταστήματα (8.1) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (8.2), υπεραγορές και πολυκαταστήματα μέχρι 1.500 μ2 συνολικής επιφάνειας δόμησης
 • Γραφεία, Τράπεζες
 • Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης χωρίς νοσηλεία
 • Χώροι συνάθροισης κοινού
 • Εστίαση
 • Αναψυκτήρια
 • Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
 • Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις – Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
 • Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, σκαφών και τουριστικών λεωφορείων
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων
 • Ελικοδρόμιο (μόνο για εξυπηρέτηση Ξενοδοχείων και λοιπών Τουριστικών εγκαταστάσεων)
 • Λιμενικές ζώνες τουριστικής δραστηριότητας, μαρίνες
 • Σταθμοί αστικών υπεραστικών λεωφορείων εφόσον προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο
 • Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ εφόσον προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο
 • Γωνιές Ανακύκλωσης και μικρά Πράσινα Σημεία
 • Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων εφόσον προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο
 • Δεξαμενές νερού – αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές
 • Εγκαταστάσεις ΑΠΕ εφόσον προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο
 • Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας
 • Αστική γεωργία
 • Θεματικά πάρκα – λούνα παρκ
 • Κατασκηνώσεις – παιδικές εξοχές
 • Καζίνο

Κοινωφελείς Λειτουργίες
Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται μόνο:

 • Κοινωνική πρόνοια
 • Εκπαίδευση
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
 • Περίθαλψη
 • Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών
 • Πράσινα σημεία
 • Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν) και Οστών

Στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, γίνεται ακόμη αναφορά και στους ελεύθερους χώρους αλλά και το Αστικό Πράσινο. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις:

 • Στις παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.
 • Στο Χονδρεμπόριο.
 • Στις περιοχές Τεχνολογικού Πάρκου.
 • Στις παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης.
 • Στην αγροτική χρήση
 • Στις περιοχές προστασίας

Αφήστε μια απάντηση