ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανάπλαση του αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου Μενεμένης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης υπέβαλε πρόταση με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 (Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων), που  συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-20 και συνολική δημόσια δαπάνη 327.360,00 ευρώ. Με το  έργο προβλέπεται η ανάπλαση του αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου Μενεμένης, το οποίο βρίσκεται στην διασταύρωση  των οδών Ν. Κουντουριώτη και Ομήρου στη Δ.Κ. Μενεμένης.

Ο αύλειος χώρος του σχολείου αποτελείται από διάφορους χώρους ανάλογα με τη χρήση: χώρος παιχνιδιού-αθλοπαιδειών, χώρος ανάπαυσης, χώρος πρασίνου, χώρος αυλισμού-συγκεντρώσεων. Παρέχει τις βασικές λειτουργίες άνετης και ασφαλούς στάσης – κίνησης των μαθητών στα διαλείμματα ή στις υπαίθριες αθλητικές τους δραστηριότητες.  Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός  χώρου αισθητικά και λειτουργικά αναβαθμισμένου, φιλικού προς τους μαθητές – χρήστες  του προαυλείου, με στόχο να δώσει τη δυνατότητα της πραγματικής ξεκούρασης και ανάπαυσης των μαθητών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος σε ένα ευχάριστο, φυσικό (κατά το δυνατόν) περιβάλλοντα χώρο. Η  “πράσινη” αυλή σχεδιάστηκε και θα αναπλαστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνεται:

 • Η μέγιστη δυνατή κάλυψη του αύλειου χώρου με πράσινο και κατ’ επέκταση η σημαντική ποσοστιαία αύξηση του πρασίνου.
 • Η αντικατάσταση των θερμών υλικών κάλυψης των επιφανειών με ψυχρά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
 • Η επίτευξη τοπικά των βέλτιστων μικροκλιματικών συνθηκών.
 • Η αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου.
 • Η άμεση επαφή των μαθητών με το πράσινο.
 • Η δυνατότητα σχεδιασμού και εκπόνησης δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και διαχείρισης πρασίνου στη σχολική κοινότητα.
 • Η δημιουργία νέων δυνατοτήτων για καλύτερη αξιοποίηση του αύλειου χώρου.

  Συγκεκριμένα προβλέπεται:

 • Η καθαίρεση των πλακοστρωμένων – παλαιωμένων επιφανειών και η αντικατάσταση τους με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,  που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) για την βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων.
 • Τοποθέτηση νέων πάγκων ανάπαυσης περιμετρικά του αύλειου χώρου (ξύλινα παγκάκια με πλάτη).
 • Κατασκευή πέργκολας στην εγκατάσταση της βρύσης και τοποθέτηση επιπλέον βρύσεων πόσιμου ύδατος.
 • Τοποθέτηση δύο καθιστικών πάγκων με τραπέζι (κιόσκια)  εντός του χώρου πρασίνου της άθλησης.
 • Αύξηση των χώρων πρασίνου και ενίσχυση αυτών με υψηλή και πυκνή φύτευση περιμετρικά του αύλειου χώρου.

Φύτευση τριάντα τεσσάρων (34) μεγάλων δένδρων διαφόρων δασοπονικών ειδών, φυλλοβόλων  και αειθαλών, με σκοπό την αύξηση του υψηλού πρασίνου που  αποτελεί  και τον σημαντικότερο και πιο ουσιώδη δείκτη αύξησης του αστικού πρασίνου αλλά και η κάλυψη όλων των επιφανειών, προς φύτευση, με επτακόσια δεκαπέντε (715) τεμάχια θάμνων (μικρών και μεγάλων) και εδαφοκαλυπτικών φυτών. Οι θάμνοι, τα εδαφοκαλυπτικά φυτά και τα ποώδη πολυετή φυτά που επιλέχτηκαν θα δημιουργήσουν με την ανάπτυξη και το φύλλωμά τους αλλά και με την εποχιακή, ανά είδος, σε διαφορετικές περιόδους, ανθοφορία τους ένα ιδιαίτερα αισθητικά αναβαθμισμένο περιβάλλον.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός  μεγάλου κήπου, με ιδιαίτερη ποικιλομορφία, μιας μικρής πράσινης όασης στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό, ενός πνεύμονα πρασίνου στο βεβαρημένο αστικό περιβάλλον.

Αφήστε μια απάντηση