ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανατροπές στην εργασία: Μείωση εισφορών, επιδοτήσεις και αλλαγές στις υπερωρίες

Πακέτο τριών παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας προωθεί η κυβέρνηση με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το πρόγραμμα για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (με κάλυψη του 100% των ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες) και το σχέδιο νόμου με αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα:

1. Πρόγραμμα 100.000 θέσεων με επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών.
Από την 1η Οκτωβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα πλήρους ή μερικής απασχόλησης με κάλυψη του 100% των ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, συνολικού κόστους 350 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα «τρέξει» μέχρι την εξάντληση των θέσεων των 100.000, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του ο εργοδότης δεν έχει την υποχρέωση να προσλάβει τον επιδοτούμενο εργαζόμενο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, με τον εργαζόμενο αμειβόμενο εξ ολοκλήρου πλέον από αυτή.

  • Το νέο πρόγραμμα θα είναι ουσιαστικά πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας, θα είναι συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
  • Θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμό, και θα επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές του νέου εργαζομένου για 6 μήνες έπειτα από δήλωση που θα κάνει η επιχείρηση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
  • Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν των ανωτέρω και με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.
  • Μετά το πέρας των 6 μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση-εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, αμειβόμενος εξ ολοκλήρου πλέον από αυτή.
  • Οι εργαζόμενοι που θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, αλλά και ούτε οι συμβάσεις εργασίας τους μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

Η δήλωση
Η επιχείρηση-εργοδότης που θα προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, θα πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι:
α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο και τον eΕΦΚΑ,
β) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για 6 μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει 1/10/2020 και θα τρέχει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

2.Μείωση ασφαλιστικών εισφορών:
Ανάσα με αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα αλλά και με οφέλη στις επιχειρήσεις θα δώσει η νέα κυβερνητική παρέμβαση για μείωση – από το νέο έτος – κατά τρεις μονάδες από 39,7% σε 36,7% των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι χαρακτηριστικό ότι εργαζόμενος με μισθό 1.016 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 158 ευρώ, ενώ το όφελος της επιχείρησης θα φθάσει τα 301 ευρώ. Σήμερα οι εισφορές των εργαζομένων ανέρχονται στο 12,8% του μισθού, ενώ το κόστος των εργοδοτών στο 20%, τη στιγμή που τα αντίστοιχα ποσοστά στις χώρες του ΟΟΣΑ διαμορφώνονται στο 8,2% και 14,4%, αντιστοίχως. Υπενθυμίζεται ότι μείωση έγινε και από 1/6/2020 (κατά 0,90 ποσ. μονάδες στη μισθωτή εργασία μόνο για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης). Η μείωση θα προέλθει από τους συνεισπραττόμενους κλάδους που αφορούν κυρίως το πακέτο εισφορών του ΟΑΕΔ (π.χ. ΛΑΕΚ, ΟΕΚ, Ανεργία).

3.Εργασιακό νομοσχέδιο:
Εντός Οκτωβρίου θα κατατεθεί στη Βουλή νέο εργασιακό νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αλλαγές στην αγορά εργασίας, νέο καθεστώς για την τηλεργασία και πλήρη αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Μεταξύ άλλων στο σχέδιο νόμου θα προβλέπεται η προσαρμογή του χρόνου εργασίας στις ανάγκες του εργαζομένου και της επιχείρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες θα δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότη και εργαζόμενο να συμφωνούν την «κάλυψη» της υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης μιας ημέρας με αντίστοιχη μείωση σε άλλη ημέρα, ρεπό, πρόσθετη άδεια κ.λπ, κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου ή του εργοδότη, που ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αρνηθεί μόνο για σοβαρό λόγο. Επίσης το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας μπαίνουν στη ζωή των εργαζομένων. Με την εφαρμογή του ψηφιακού ωραρίου ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας του εργαζομένου που θα είναι συνδεδεμένη με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» σε πραγματικό χρόνο.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑ

 

Αφήστε μια απάντηση