ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηρό το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας..

Ιδιαίτερα αυστηρό χαρακτηρίζει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και α΄αντιπρόεδρος της ΚΕΕ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα που υιοθετήθηκαν, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, μιας και πάσχουν από υπερβολική  αντιμετώπιση εις βάρος των επιχειρηματιών. Αυτό άλλωστε επισημαίνεται και στο υπόμνημα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς τον υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, Τάσο Πετρόπουλο, ο οποίος συναντάται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με τους παραγωγικούς φορείς. «Η αυστηροποίηση, των μέτρων θα έπρεπε να συνοδεύεται με αντικίνητρα κατά της παραβατικότητας και κυρίως με μειώσεις των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών στους συνεπείς εργοδότες. Αυτό που αποτελεί ζητούμενο είναι η κυβέρνηση να νομοθετεί υπέρ όλης της κοινωνίας και όχι ενοχοποιώντας όλο το επιχειρείν, ακόμα και απέναντι σε απροσδόκητα γεγονότα, μη λαμβάνοντας υπόψη τελικά  ότι η κρίση είναι φαινόμενο που αφορά όλους εξίσου, εργαζόμενους και εργοδότες» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.

Συγκεκριμένα το υπόμνημα αναφέρει μεταξύ άλλων «τα μέτρα που υιοθετεί, ο νομοθέτης μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, μιας και πάσχουν από υπερβολική  αντιμετώπιση, βάζοντας στον ίδιο παρανομαστή τον μπαταχτσή εργοδότη με εκείνον που μπορεί να αντιμετωπίσει τυχαία και πρόσκαιρα προβλήματα ρευστότητας στην καταβολή δεδουλευμένων, και ο οποίος θα βρεθεί από μη υπαιτιότητά του μπροστά σε αυτοματοποιήμενες διαδικασίες θεώρησης της ανυπαίτιας συμπεριφοράς του ως βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εργαζομένων του, γεγονός που συνεπάγεται κατά τον νομοθέτη, ότι υπέχει θέση καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης και συνεπώς γένεσης των δικαιωμάτων αποζημίωσης απόλυσης. Πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει και το γεγονός πως οι εργοδότες θα πρέπει να δηλώνουν ηλεκτρονικά και εκ των προτέρων τις υπερωρίες στο σύστημα Εργάνη. Ναι μεν περιορίζεται η αδήλωτη εργασία ωστόσο αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσει ο νομοθέτης είναι πώς επιλύεται το πρόβλημα της δήλωσης και όχι αναγγελίας της αιφνίδιας και όχι προγραμματισμένης υπερωρίας, ειδικά στις περιπτώσεις που η επιχείρηση τηρεί περισσότερα του ενός υποκαταστήματα ανά την Ελλάδα και το σύστημα ενημέρωσης είναι κεντροποιημένο. Αυτό αντιμετωπιζόταν επιτυχώς με το βιβλίο υπερωριών που τηρούσε κάθε υποκατάστημα, που εν προκειμένω καταργείται. Για αυτό και προτείνουμε την επαναφορά της θεώρησης του βιβλίου υπερωριών και της υπογραφής του εργαζομένου σε αυτό, ώστε να υπάρχει διαφάνεια από τη μια και εξάλειψη σοβαρών προβλημάτων στην πράξη από την άλλη».

Στο υπόμνημα αναφέρονται και οι πάγιες θέσεις του ΒΕΘ ευρύτερα για το ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο όπως τονίζεται δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από το στόχο της ανάπτυξης.

Ειδικότερα το ΒΕΘ προτείνει:

-Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η αύξηση των εισφορών πλήττει ευθέως την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, την προσπάθεια για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

-Το πάγωμα των παλαιότερων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ όταν ο ασφαλισμένος αποπληρώνει τις τρέχουσες οφειλές του. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν κατορθώσει να πληρώσει τις παλαιότερες υποχρεώσεις του να αφαιρούνται από τον ασφαλιστικό του χρόνο.

-Τη θέσπιση μπόνους για τους συνεπείς ασφαλισμένους του Οργανισμού.

-Τη μεγαλύτερη ευελιξία, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, για την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.

-Τη συνέχιση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (θεώρηση βιβλιαρίων) σε περιπτώσεις μη πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών.

-Την αποκατάσταση της αδικίας που αφορά τους νέους συνταξιούχους, οι οποίοι θα πάρουν σημαντικά μειωμένες συντάξεις έναντι των παλαιότερων συνταξιούχων. Είναι παράλογο κάποιος που έχει εργαστεί για 15 χρόνια να λαμβάνει αντίστοιχη σύνταξη με κάποιον που έχει απασχοληθεί διπλάσιο χρόνο.

-Την ελαστικοποίηση των προστίμων που επιβάλει το ΙΚΑ σε περιπτώσεις ελέγχων σε επιχείρηση, στην οποία μπορεί να βρίσκεται συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη, ενώ ο ίδιος απουσιάζει χωρίς ωστόσο να είναι εργαζόμενος. Χαρακτηριστική περίπτωση ιδιοκτήτη επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη, που υποχρεώθηκε να καταβάλει 10.500 ευρώ πρόστιμο επειδή κατά τον έλεγχο απουσίαζε ο ίδιος και στην επιχείρηση βρισκόταν συγγενικό του πρόσωπο.

– Την απλοποίηση – κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, όπου απλοί και καθαροί κανόνες ελαχιστοποιούν το κόστος συμμόρφωσης για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ εμπεδώνουν κλίμα εμπιστοσύνης στην οικονομία και την αγορά εργασίας, με κατάργηση των περιττών διοικητικών βαρών.

-Τη σημαντική μείωση των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων.

– Τη λειτουργία ενός αξιόπιστου μόνιμου συστήματος διάγνωσης αναγκών εργασίας για  στοχευμένο σχεδιασμό των δράσεων απασχόλησης, που θα αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες, ώστε ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων να μη γίνεται πλέον «στα τυφλά» όπως στο παρελθόν, αλλά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας και, πρωτίστως, των ίδιων των ανέργων. Η αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας θα υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα των δράσεων καταπολέμησης της διαρθρωτικής διάστασης της ανεργίας.

-Τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος σχεδιασμού και αξιολόγησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που θα πλαισιώνεται από τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα επιμελητήρια, τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και τους επιστημονικούς φορείς.

Αφήστε μια απάντηση