ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χαμηλότερους μισθούς αναμένεται να λάβουν το 2018 εν ενεργεία ένστολοι

Χαμηλότερους μισθούς αναμένεται να λάβουν το 2018 χιλιάδες εν ενεργεία ένστολοι. Δηλαδή στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν καταταγεί πριν από την 1η Ιανουαρίου του 1993, καθώς θα εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις του ν. 4472/2017 για τα νέα ειδικά μισθολόγια, αναδρομικά από την 1η-1-2017. Σε αριθμούς τα παραπάνω σημαίνουν ότι οι ένστολοι αναμένεται να χάσουν έως και 225 ευρώ το μήνα ή 2.700 ευρώ το χρόνο. Από την άλλη όμως αν συνυπολογιστεί η αναδρομική εφαρμογή οι συνολικές μειώσεις στους μισθούς μέσα στο 2018 αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τα 450 ευρώ το μήνα ή τα 5.400 ευρώ το χρόνο.

Σε δημοσίευμά του ο «Ελεύθερος Τύπος» εξηγεί ότι οι σημαντικές αυτές μειώσεις στις καθαρές αποδοχές των ένστολων από το νέο έτος οφείλονται στο γεγονός ότι «ταυτόχρονα με την αναδρομική από 1ης-1-2017 εφαρμογή των ρυθμίσεων των νέων ειδικών μισθολογίων του ν. 4472/2017 η οποία αναμένεται τον Ιανουάριο του 2018, θα τεθεί σε ισχύ, αναδρομικά από την 1η-1-2017, μια διάταξη-βόμβα που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον περασμένο Σεπτέμβριο και προβλέπει για πολλούς από τους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια την αύξηση της βάσης υπολογισμού των παρακρατούμενων εισφορών για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, περίθαλψη και εφάπαξ».

Όπως εξηγεί πρόκειται, συγκεκριμένα, για τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4488/2017, σύμφωνα με την οποία:

1) Για όσους υπηρετούν στο Δημόσιο και αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, από 1ης-1-2017 και εξής ως συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών, με εξαίρεση μόνο:

  • την «προσωπική διαφορά»
  • την αποζημίωση πενθημέρου και τη νυχτερινή αποζημίωση

2) Οι συντάξιμες αποδοχές που προσδιορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους λαμβάνονται υπόψη και κατά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή.

Για παράδειγμα, με βάση το νέο μισθολόγιο και τις νέες ρυθμίσεις, ένας αρχιπυροσβέστης με 27 έτη υπηρεσίας θα δει τον μισθό του να μειώνεται κατά 90 ευρώ το μήνα ή 1.080 ευρώ το χρόνο. Ενώ αν υπολογιστεί και η παρακράτηση του 2017, το 2018 οι μειώσεις θα είναι 2.160 ευρώ. Αντίστοιχα, ένας πύραρχος με 31 έτη υπηρεσίας με το νέο μισθολόγιο και τη νέα ρύθμιση για την αύξηση των ασφαλιστικών κρατήσεων θα δει το μισθό του να μειώνεται περίπου κατά 225 ευρώ το μήνα ή 2.700 ευρώ, ενώ οι απώλειες μαζί με τα αναδρομικά του 2017 υπολογίζονται στα 5.400 ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση