Δ.Α.Σ: Στέλνει τον Ζέρβα στην δικαιοσύνη για παράβαση καθήκοντος

0

Στην Δικαιοσύνη για παράβαση καθήκοντος στέλνει τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα η Δημοκρατική Αγωνιστική Συσπείρωση του Δήμου Θεσσαλονίκης για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν χορηγηθεί τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την νομοθεσία όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 2208/08.06.2019 «Ως Μέσα Ατομικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του.» Στους εργαζόμενους των Δήμων (μόνιμους, Αορίστου, Ορισμένου Χρόνου, συμβασιούχους ΟΑΕΔ, μίσθωσης έργου) πρέπει κάθε χρόνο, να παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και να γίνονται οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την προστασία της υγείας και την ασφάλειά μας κατά την εργασία. “Ο εργοδότης (ο Δήμαρχος) είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην επιχείρησή του και δεν απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη του, ούτε όταν οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ούτε όταν αναθέτει τα καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου στον Τεχνικό ασφάλειας ή / και στον Ιατρό Εργασίας…»

Επίσης σύμφωνα με την νομοθεσία και με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 «Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.» όπως ισχύει μετά την παρ.3 του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020: «1.Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις: α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α, β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής, γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις. Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου.»

Επειδή μέχρι σήμερα η διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα δεν έκανε απολύτως τίποτα στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΔΘ στις 11 Μάη, μετά από πρόταση της ΔΑΣ και τη σύμφωνη γνώμη όλων των άλλων παρατάξεων, αποφασίστηκαν ομόφωνα:
-Να προσφύγει δικαστικά το σωματείο ενάντια στον δήμαρχο Θεσ/νίκης για την μη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας. Η μη χορήγηση των Μ.Α.Π. βάσει της νομοθεσίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται πειθαρχικά.
-Προσφυγή του σωματείου στην επιθεώρηση εργασίας για την μη χορήγηση των Μ.Α.Π., τη μη πληρωμή της αποζημίωσης Μ.Α.Π. παρελθόντων ετών και των δεδουλευμένων νυχτερινών-εξαιρέσιμων.
-Προειδοποιητική κινητοποίηση με μία ημέρα αποχή από τις εργασίες και συγκέντρωση των εργαζομένων στο δημαρχείο. Η ημερομηνία της κινητοποίησης θα καθοριστεί με απόφαση του σωματείου.
Όπως αναφέραμε η απόφαση είναι ομόφωνη. Επειδή όμως και άλλες φορές έχουν παρθεί ανάλογες ομόφωνες αποφάσεις που δεν υλοποιήθηκαν, τα μέλη του δ.σ. που εκπροσωπούν τη ΔΑΣ θα παρακολουθούν και θα πιέσουν για την εφαρμογή της απόφασης. Καλούμε τους συναδέλφους να πιέσουν και αυτοί από τη μεριά τους για την άμεση εφαρμογή της παραπάνω απόφασης.

Γραμματεία της ΔΑΣ

 

Γράψτε την άποψη σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.