ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, στις 16.00, στο Δημαρχείο. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) και το άρθρο 1 του Ν. 4682/ 03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10.

Στην Ημερήσια Διάταξη της 20ης ειδικής συνεδρίασης η οποία θα προηγηθεί, το μοναδικό θέμα συζήτησης είναι η έγκριση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2019.

Στη συνέχεια, στις 18.00, θα πραγματοποιηθεί η 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με 62 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 για τρία (3) έργα αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων
 • Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 521/2020 Α.Δ.Σ., σχετικά με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα εκδηλώσεων των 55ων Δημητρίων
 • Ένταξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
 • Λειτουργία Παραρτήματος του 103ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της υλοποίησης της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης
 • Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027»
 • Έγκριση Υπογραφής Χάρτας Δικαιωμάτων Αστέγων
 • Έγκριση προϋπολογισμών των κληροδοτημάτων «ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ», «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ», «ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ», «ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ», «ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ» και «ΜΥΣΙΡΛΗ» έτους 2021
 • Οριστική παραλαβή των παραδοτέων της 3ης επιμέρους (εκτελεστικής) Σύμβασης του υφιστάμενου υπ’ αριθ. 92934/16-10-2017 {ΑΔΑΜ: 17SYMV002095987 2017-10-17} Συμφωνητικού της «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3316/2005
 • Έγκριση «Ανάθεση μελετών για αναπλάσεις- διαμορφώσεις χώρων πρασίνου» (Ανάπλαση των χώρων πρασίνου μεταξύ των οδών Λαγκαδά και Αγίων Πάντων)
 • Έγκριση των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ: Ανάπλαση οδού Αποστόλου Παύλου, από Κασσάνδρου μέχρι Αγ. Δημητρίου (Τουρκικό Προξενείο) και από Αγ. Δημητρίου έως Μαν. Κυριακού»
 • Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Intelligent Cities Challenge (ICC)
 • Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε απόρους δημότες και πολύτεκνους.

Αφήστε μια απάντηση