ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ελλάδα: Πρώτη στην ΕΕ στη βελτίωση του Δείκτη Καινοτομίας μεταξύ 2015-22

Η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στον Συνολικό Δείκτη Καινοτομίας μεταξύ 2015-22 ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Αυτό είναι το συμπέρασμα που καταγράφει η ετήσια έκθεση European Innovation Scoreboard (EIS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καινοτομία εντός Ένωσης.

Η αύξηση της τιμής του δείκτη καινοτομίας παρατηρείται με ιδιαίτερα έντονο ρυθμό κατά την τελευταία τετραετία, ενώ πολύ μεγάλη βελτίωση έχουν καταγράψει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) με καινοτομίες προϊόντος, οι καινοτόμες ΜμΕ που συνεργάζονται με άλλες, η απασχόληση σε καινοτόμες επιχειρήσεις, οι πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων, καθώς και οι ΜμΕ με καινοτομίες επιχειρησιακών διαδικασιών.

Ενδεικτικές δράσεις που προώθησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχουν συμβάλλει στην ταχεία βελτίωση της Ελλάδας στον χώρο Έρευνας και Καινοτομίας τα τελευταία χρόνια, είναι μεταξύ άλλων, οι εξής:

  1. Η δημιουργία του Elevate Greece και η μετεξέλιξη του σε Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου.
  2. Το Elevate Greece αποτελεί το 1ο Εθνικό Μητρώο των Νεοφυών Επιχειρήσεων, που παρέχει σημαντικά οικονομικά οφέλη στα μέλη του, όπως φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους (Angel Investors), προαίρεση μετοχών (stock options) και παροχή ρευστότητας μέσω ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες, δυνατότητες δικτύωσης και σύναψης συνεργειών.
  3. Χρηματοδότηση των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας (Innovation Clusters), μέσω ΕΣΠΑ, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.
  4. Χρηματοδότηση των Κέντρων Ικανοτήτων (Competence Centers), μέσω ΕΣΠΑ, για την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.
  5. Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις εταιρείες-τεχνοβλαστούς των ερευνητικών οργανισμών (spin-off), προκειμένου να ενσωματωθεί στην πραγματική οικονομία η έρευνα και η επιστημονική γνώση που αναπτύσσεται στους Ερευνητικούς Φορείς (Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια).
  6. Ολοκληρωμένη παρέμβαση στα θέματα των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, της παραγόμενης Διανοητικής Ιδιοκτησίας από τους Ερευνητικούς Φορείς, που προβλέπει την βέλτιστη οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα.
  7. Αύξηση των υπερεκπτώσεων για δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη από το 130% στο 200, προκειμένου ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο σε Ε&Α, αλλά και να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις από το εξωτερικό.
  8. 500 εκατομμύρια ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την έρευνα και την καινοτομία. Η χρηματοδότηση στοχεύει στην ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών όλων των Ερευνητικών Κέντρων. Επιπλέον, προωθούνται μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις σε Ε&Α και υπέρ του οικοσυστήματος καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων.
  9. Δρομολόγηση της δημιουργίας δύο φυσικών χώρων καινοτομίας, της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Αττική και του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς ThessINTEC στη Θεσσαλονίκη, που θα φιλοξενήσουν ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης εταιρειών και βιομηχανιών.

 

Αφήστε μια απάντηση