ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενημερωτική συνάντηση Δημάρχων με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων…

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), ενημερωτική συνάντηση Δημάρχων, αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων της ΠΕΔΚΜ με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) κ. Κων/νο Βαρλαμίτη, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προέδρου της ΠΕΔΚΜ κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Υπήρξε μεγάλη προσέλευση Δημάρχων-αιρετών-υπηρεσιακών παραγόντων των Δήμων της ΠΕΔΚΜ και ζωηρό ενδιαφέρον σχετικά με την εξυπηρέτηση υφισταμένων δανείων των Δήμων από το ΤΠΔ και με τη λήψη νέων δανείων. Ο Πρόεδρος του ΤΠΔ ενημέρωσε τους παρισταμένους και απάντησε σε απορίες-ερωτήσεις.

Ειδικότερα, οι αιρετοί και τα Υπηρεσιακά στελέχη είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τις δυνατότητες Συγχρηματοδότησης Δημοτικών Έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την δυνατότητα συμβολής του ΤΠΔ στη Χρηματοδότηση Έργων στην Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού, Αντικατάσταση Εξοπλισμού Καθαριότητας, Αναχρηματοδότησης των Δημοτικών Δανείων, Ισοσκέλιση των Προϋπολογισμών, Χρηματοδότηση μελετών κλπ. Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΤΠΔ κ. Βαρλαμίτη και τους συνεργάτες του για τη συμμετοχή τους και για την ενημέρωση που παρουσίασαν στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας. Από πλευράς της ΠΕΔΚΜ και των αιρετών διατυπώθηκε το αίτημα να γίνει το ΤΠΔ πιο ελκυστικό οικονομικά σε σχέση με τις τράπεζες (π.χ πιο μικρά επιτόκια δανεισμού κλπ.)

Αφήστε μια απάντηση