ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επιχειρούμε Έξω» λένε οι βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης

Ψήφο εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω», που τρέχει από τις 18 Ιανουαρίου, έδωσαν, μέχρι σήμερα, 100 επιχειρήσεις – μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, οι οποίες υπέβαλαν αιτήσεις χρηματοδότησης για την εν λόγω δράση του ΕΣΠΑ. Ενδεικτικός, του ενδιαφέροντος των μεταποιητικών επιχειρήσεων που ανήκουν στο δυναμικό του ΒΕΘ, είναι ο αριθμός τους, καθώς συνολικά από την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης αιτήσεις, επί του παρόντος, κατέθεσαν συνολικά 137 επιχειρήσεις.  Οι επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΘ που υπέβαλλαν αιτήσεις προέρχονται μεταξύ άλλων από το χώρο της: κατασκευής και εμπορίας ενδυμάτων, κατασκευής και εμπορίας υάλινων ειδών, κατασκευής μεταλλικών ειδών, παραγωγής και εμπορίας ειδών ζαχαροπλαστικής, οινοποιίας.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα ο πρόεδρος του ΒΕΘ και β΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΕΕ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος επισημαίνει πως «την ώρα που οι ελληνικές επιχειρήσεις και δη οι μικρομεσαίες δίνουν έναν άνισο αγώνα επιβίωσης,  απαιτούνται κατάλληλα εργαλεία, όπως το ‘Επιχειρούμε έξω’, που θα αποβλέπουν στην ενίσχυση των εξαγωγών και τη βελτίωση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Η αύξηση του μεριδίου των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, θα αποτελέσει ανάσα για αυτές θωρακίζοντας παράλληλα την οικονομία με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν περισσότερες σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΘ, οι αιτήσεις των οποίων θα εγκριθούν για υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα ενημερωθούν για όλα τα τεχνικά ζητήματα από στελέχη του επιμελητηρίου, μετά από σχετική πρόσκληση.  

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
Η δράση αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: αγροδιατροφή/ βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά/ κατασκευές, ενέργεια, περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), υγεία/ φάρμακα. Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς της. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.
  • Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις.
  • Παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά.
  • Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης θα πρέπει να επιλέξουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr, τη δράση με τίτλο: «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας».

Υπενθυμίζεται πως η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Αφήστε μια απάντηση