ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιφυλακτικοί για προσλήψεις οι εργοδότες..

Επιφυλακτικοί παραμένουν οι εργοδότες στην Ελλάδα όσον αφορά στα σχέδια προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της ManpowerGroup για τις προοπτικές απασχόλησης. Συγκεκριμένα, από τους 750 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 18% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 8% προβλέπει μείωση, το 70% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό ενώ 4% των εργοδοτών δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αλλαγές κατά το προσεχές τρίμηνο. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +5%, παραμένοντας σχετικά σταθερές για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο, αλλά αποδυναμωμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Συγκρίσεις ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας
Το εργατικό δυναμικό αναμένεται να αυξηθεί σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το προσεχές τρίμηνο. Την ισχυρότερη αγορά εργασίας καταγράφουν οι εργοδότες του τομέα των χρηματοοικονομικών, ασφαλειών, ακίνητης περιουσίας και παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, οι οποίοι αναφέρουν συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +13%.Οι εργοδότες του τομέα της γεωργίας παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά τα σχέδια προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του +10% ενώ οι προοπτικές ανέρχονται σε +7% και +6% στους τομείς του εμπορίου (χονδρική & λιανική) και της μεταποίησης, αντίστοιχα.

Ωστόσο, οι εργοδότες σε δύο τομείς – στον τομέα των κατασκευών και στον τομέα του ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ύδρευσης – αναμένουν υποτονικό ρυθμό προσλήψεων, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του -8%. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές εξασθενούν σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η σημαντικότερη μείωση, της τάξης των 12 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται στον τομέα του ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ύδρευσης, ενώ οι προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 7 και 3 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα στους τομείς του τουρισμού και των κατασκευών.

Παράλληλα όμως, οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται ενισχυμένες σε τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι προοπτικές για τον τομέα της γεωργίας βελτιώνονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες και καταγράφεται αύξηση της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα του εμπορίου (χονδρική & λιανική). Σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2015, οι εργοδότες σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας καταγράφουν αποδυναμωμένες προθέσεις προσλήψεων. Σημαντικές μειώσεις, της τάξης των 20 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφονται τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και τον τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών. Οι προοπτικές του τομέα του ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ύδρευσης αποδυναμώνονται κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μείωση της τάξης των 12 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφεται από τους εργοδότες του τομέα των Κατασκευών. Στο μεταξύ, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις τομείς, και ιδιαίτερα στον τομέα της Γεωργίας, με αύξηση 9 ποσοστιαίων μονάδων.

Συγκρίσεις ανά γεωγραφική περιοχή
Οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό των απασχολουμένων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής προβλέπεται μέτριος ρυθμός προσλήψεων, με τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης να ανέρχονται σε +6%, ενώ οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα αναφέρουν επιφυλακτική αύξηση των προοπτικών κατά +2%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές στη Βόρεια Ελλάδα και αμετάβλητες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές καταγράφουν αποδυναμωμένες προθέσεις προσλήψεων, με μειώσεις των προοπτικών κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες.

Προοπτικές Απασχόλησης σε σχέση με το μέγεθος του οργανισμού
Οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων προβλέπουν δραστήρια αγορά εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2016, καταγράφοντας συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +21%. Παράλληλα, αναμένονται κάποιες αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων στις μεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με τις προοπτικές να ανέρχονται σε +5% και +2%, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν αβεβαιότητα στα σχέδια προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του -1%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές ενισχύονται στις μεγάλες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με άνοδο της τάξης των 3 και 2 ποσοστιαίων μονάδων, αντίστοιχα. Παράλληλα, οι μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μικρή μείωση της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων. Οι προοπτικές στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων παραμένουν σχετικά σταθερές. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν βελτίωση της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, οι προοπτικές αποδυναμώνονται στις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες. Οι εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν μείωση της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ μειώσεις των 6 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφονται από τους εργοδότες στις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Αφήστε μια απάντηση