ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΠΟ: «Απόπειρα παρεμβάσεων στην ανεξαρτησία της Ομοσπονδίας»…

Νέα πυρά εξαπέλυσε η ΕΠΟ προς τον Σταύρο Κοντονή με ανακοίνωση-απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε σήμερα και η οποία αποτελεί, ουσιαστικά, απάντηση στις πρόσφατες πληροφορίες που ήθελαν τον υφυπουργό Αθλητισμού να στέλνει επιστολές σε FIFA – UEFA απειλώντας με «λουκέτα». Η Ομοσπονδία κατηγορεί τον κ. Κοντονή για προσπάθεια κατάλυσης του αυτοδιοίκητου, προειδοποιώντας ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για τη νέα περίοδο ως προς την έναρξη και την ομαλή διεξαγωγή της σεζόν, υπογραμμίζει δε πως παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναλόγως θα δράσει.

Η ανακοίνωση:
«Στην παρούσα χρονική στιγμή το κυρίαρχο πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου έγκειται στην οργανωμένη και σχεδιασμένη κεντρικά προσπάθεια του Υφυπουργού Αθλητισμού να παρέμβει και να καταργήσει de facto την Ρήτρα Ανεξαρτησίας της Ε.Π.Ο., με σκοπό να μεταφέρει το κέντρο βάρους της διοίκησης του αθλήματος στον ίδιο και στην Γ.Γ.Α. και να μειώσει δραματικά το δικαίωμα της Ε.Π.Ο. να αποφασίζει για τις υποθέσεις της και να τις διαχειρίζεται ελεύθερα και χωρίς παρεμβάσεις από τρίτους. Ακραία έκφραση της παρεμβατικότητας αυτή συνιστά η κλήση σε απολογία της Ε.Π.Ο. από τον κ. Κοντονή με βάση το άρθρο 1, παρ. 1 και 2 του ν. 4326/2015 για τον τελικό Αγώνα του Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων για να της επιβάλλει διοικητικές ποινές ως υπεύθυνη για τα επεισόδια που δημιουργήθηκαν.

Στην ίδια κατεύθυνση αυτή βρίσκονται και οι πληροφορίες για το περιεχόμενο του νέου σχεδίου για τον Αθλητισμό, στις διατάξεις του οποίου περιγράφεται η απόπειρα παρεμβάσεων στον σκληρό πυρήνα της ανεξαρτησίας της Ε.Π.Ο. ώστε αυτή να αποτελέσει ένα ελεγχόμενο κρατικό βραχίονα εξουσίας. Το πρόβλημα απαιτεί άμεση και ριζική αντιμετώπιση, πάντοτε με γνώμονα τις πάγιες θέσεις και διαδικασίες των FIFA – UEFA για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο ποδόσφαιρο.

Χωρίς την επίλυση αυτού του βασικού προβλήματος τίποτε άλλο δεν μπορεί ούτε να προχωρήσει, ούτε να αποτελέσει αντικείμενο συνεννόησης ή συμφωνίας μεταξύ των φορέων του ποδοσφαίρου (FIFA, UEFA Ε.Π.Ο.) και της Κυβέρνησης. Πρώτα θα επιλυθεί, με τρόπο άμεσο και οριστικό, το ζήτημα της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας της Ε.Π.Ο. απέναντι στις κρατικές παρεμβάσεις και στη συνέχεια το οργανωμένο ποδόσφαιρο θα επιληφθεί τυχόν προβλημάτων εναρμόνισης των κανονισμών του με βάση τις πάγιες ποδοσφαιρικές διαδικασίες και αρχές.

Συμψηφισμός μεταξύ της αντιμετώπισης των κυβερνητικών παρεμβάσεων και της όποιας ανάγκης τροποποίησης των κανονισμών δεν προκύπτει για κανένα λόγο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. Πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή διαδικασία εναρμόνισης κανονισμών, η οποία δεν εγκρίνεται από τα επίσημα όργανα του ποδοσφαίρου και δεν προκύπτει μέσα από τις διαδικασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Π.Ο. Το δικαίωμα αυτό το διατηρεί αποκλειστικά η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. και δεν πρόκειται να το εκχωρήσει σε κανένα. Πρόβλημα εναρμόνισης των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. με αυτούς της FIFA και της UEFA δεν υφίσταται και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι κατ΄ εξακολούθηση απόπειρες γνωστών κύκλων να κυριαρχήσει δημοσίως αυτή η εικόνα.

Οι Κανονισμοί της Ε.Π.Ο. είναι πλήρως εναρμονισμένοι με αυτούς της FIFA και της UEFA και σε κάθε περίπτωση, αν υφίστανται απόκλιση από κάποιες ρυθμίσεις που είναι υποχρεωτικές, αυτές μπορούν εύκολα και ταχύτατα να διορθωθούν με τις εσωτερικές διεργασίες του ποδοσφαίρου. Η φημολογία ότι, δήθεν, ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν είναι εναρμονισμένος με αυτόν της FIFA, απλώς και μόνο γιατί δεν συμπεριλάμβανε την πρόβλεψη της αναδρομικότητας (που σε κάθε περίπτωση είναι αμφίβολης νομιμότητας, αφού αντίκειται ευθέως σε πάγια αρχή του Δικαίου, κατοχυρωμένη τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε Συνταγματικής Ελληνικής έννομης τάξης) είναι απολύτως ανακριβής.

Είναι γνωστό σε όλους ότι η ίδια η UEFA συνειδητά επέλεξε να μην διαθέτει Επιτροπή Δεοντολογίας, ομοίως και οι Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες στο σύνολό τους. Δεν μπορεί λοιπόν να κατηγορείται η Ε.Π.Ο. επειδή ανέλαβε καλόπιστα μία πρωτοβουλία για την ίδρυση μίας ακόμη Επιτροπής, που ίδρυσε τον τελευταίο χρόνο, προκειμένου να καταστήσει αποτελεσματικότερο τον πειθαρχικό έλεγχο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάθε δικαστική Επιτροπή που λειτουργεί μέσα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία υπάγεται υποχρεωτικά στην Ομοσπονδία, λειτουργεί με βάση τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας και κρίνεται από το έργο της από την Ομοσπονδία.

Η Ε.Π.Ο. δεν μπορεί και δεν πρόκειται να αποδεχθεί ανεξέλεγκτες πρωτοβουλίες παρέμβασης στους κανονισμούς και στις πάγιες διαδικασίες τροποποίησης τους από άτομα ή όργανα που λειτουργούν είτε εντός της, είτε, πολύ περισσότερο, εκτός του Καταστατικού της. Το ίδιο δεν πρόκειται να δεχθεί ή να επικυρώσει διαδικασίες συμψηφισμού προτεραιοτήτων ειδικώς όταν αυτές δεν προέρχονται από ποδοσφαιρικά όργανα αλλά υπακούουν σε πολιτικές ή κρατικές εντολές.

Για τους λόγους αυτούς:
Η Ε.Π.Ο. θα πορευθεί στην οδό της ποδοσφαιρικής νομιμότητας θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα την πλήρη εναρμόνιση της εσωτερικής κρατικής νομοθεσίας με τα Καταστατικά της FIFA, της UEFA και της Ε.Π.Ο., ειδικώς στα θέματα της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας του ελληνικού ποδοσφαίρου σε όλα τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης δικαιωμάτων, διοίκησης και εκπροσώπησης. Από τις εξελίξεις που θα σημειωθούν στον κρίσιμο αυτό τομέα θα εξαρτηθεί, εν πολλοίς, η έναρξη και η ομαλή και χωρίς εμπόδια εξέλιξη των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων για τη νέα αγωνιστική περίοδο».

Αφήστε μια απάντηση