ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΕΕ: Ευελιξία στον ΦΠΑ και μικρότεροι συντελεστές θα ευνοήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις

Προτάσεις για νέους κανόνες προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ και να δημιουργηθεί ένα καλύτερο φορολογικό περιβάλλον που θα στηρίξει την ανάπτυξη των ΜμΕ παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά με το θέμα αυτό: «Η ΕΣΕΕ υποστήριζε ανέκαθεν το Σχέδιο Δράσης του 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέτρα που περιγράφονται σε αυτό για τη διευκόλυνση της τήρησης του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις. Έχει μάλιστα ήδη τοποθετηθεί για την επέκταση της ενιαίας θυρίδας ΦΠΑ, ως σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιπλέον όμως, θα στηρίξουμε τις τελευταίες προτάσεις σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ και τα ειδικά καθεστώτα για τις μικρές επιχειρήσεις στις ευρωπαϊκές οργανώσεις που συμμετέχουμε όπως την ΕSEC, τη UEAPME και την EuroCommerce, η οποία μάλιστα εγείρει ορισμένες ανησυχίες για τις μεγάλες εμπορικές εταιρείες.

Συγκεκριμένα, η EuroCommerce προειδοποιεί ότι παρέχοντας στα κράτη μέλη ευελιξία να προσθέσουν μια πληθώρα νέων μειωμένων συντελεστών, θα προσθέσει απλώς σε μια ήδη πολύπλοκη κατάσταση, ένα κατακερματισμό των συστημάτων του ΦΠΑ, όταν αυτό που χρειάζεται είναι μια απλούστερη και πιο εναρμονισμένη προσέγγιση. Επισημαίνει πως η ενασχόληση με διαφορετικά συστήματα ΦΠΑ στην ενιαία αγορά είναι ένα από τα κύρια εμπόδια για τους λιανοπωλητές και τους χονδρεμπόρους παντός μεγέθους και οι διαφορές μεταξύ των καθεστώτων των κρατών μελών δεν θα κάνουν τίποτα για να απλοποιήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Επιπλέον πιστεύει πως οι εταιρείες χρειάζονται αξιόπιστες πληροφορίες για να λειτουργήσουν και θα εξετάσει πώς η ανακοινωθείσα πανευρωπαϊκή δικτυακή πύλη μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ. Αρκετά κράτη μέλη, ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ήδη περίπου 100 διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ σε όλη την Ευρώπη και διαφορετικούς τρόπους καθορισμού των προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτές. Σίγουρα στην Ελλάδα είμαστε όλοι υπέρ των χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ και η ΕΣΕΕ από την πλευρά της πιστεύει πως, οι προτάσεις που διευκολύνουν τις μικρές επιχειρήσεις να ασχοληθούν με τον ΦΠΑ, θα βοηθήσουν τις περισσότερες εταιρείες να μειώσουν το κόστος συμμόρφωσής τους.

Οι προτάσεις μπορεί αρχικά να αφήνουν τα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να εισαγάγουν αυτή τη διευκόλυνση ΦΠΑ, αλλά τελικά πιστεύουμε ότι τα προτεινόμενα μέτρα θα συνδέονται περισσότερο με την καθιέρωση ενός οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ. Είναι γεγονός πως η δύσκολη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ σχετικά με τις αλλαγές στη φορολογία επιβραδύνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται επειγόντως οι επιχειρήσεις. Ίσως όμως πλησιάζοντας στις Ευρωεκλογές τον Μαΐο του 2019, να επιταχυνθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι, θέλοντας το παρόν Ευρωκοινοβούλιο να αφήσει πίσω του, θετικό φορολογικό έργο. Είναι όμως απογοητευτικό για το ευρωπαϊκό εμπόριο να βλέπει ότι ευπρόσδεκτες αλλαγές, όπως το κατάστημα ενιαίας εξυπηρέτησης και η κατάργηση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ για τις εισαγωγές μικρών αποστολών, να έχουν χρονοδιάγραμμα εφαρμογής από το 2021 και μετά. Τέλος σημειώνεται ότι και αυτές οι νομοθετικές προτάσεις θα ακολουθήσουν τη συνήθη χρονοβόρα γραφειοκρατία, αφού θα υποβληθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για διαβούλευση και βεβαίως στη  Κομισιόν για τελική έγκριση, πριν την εφαρμογή».

Αφήστε μια απάντηση