ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Η δημιουργία θέσεων εργασίας απαιτεί αναπτυξιακό πραγματισμό…

Αβέβαιο και ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον με υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους (1 στους 2) και στις γυναίκες, και δυσθεώρητα ποσοστά στην μακροχρόνια ανεργία (72,2%) κυρίως λόγω της δραματικής αποεπένδυσης στα χρόνια της κρίσης περιγράφεται στην Ενδιάμεση Έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση το 2016, που προσγειώνει τις προσδοκίες για αλματώδη ανάπτυξη και έξοδο στις αγορές το 2017. Η έκθεση μιλά για «εγκλωβισμό της οικονομίας σε μια κατάσταση ‘υφεσιακής στασιμότητας’». Προειδοποιεί δε ότι «η σημαντική πλέον απόκλιση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ αποκτά ανησυχητικές οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις».

Καταγράφοντας με μελανά χρώματα την κατάσταση στην αγορά εργασίας επισημαίνει ότι «η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεών έχει προκαλέσει τη σταθερή άνοδο της μερικής απασχόλησης, τη χειροτέρευση βασικών δεικτών προστασίας της απασχόλησης και τη δραματική αύξηση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεών εργασίας (ΣΣΕ)», ενώ ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός ο οποίος είναι χαμηλότερος του 60% της διαμέσου των μισθών ουσιαστικά θεσμοθετεί έναν ‘μισθό φτώχειας’». Άκρως απογοητευτική και η παρατήρηση του Ινστιτούτου για την ανεργία, ότι «διατηρώντας το ρυθμό μείωσης της ανεργίας και με δεδομένες τις δημογραφικές και άλλες παραμέτρους, η αποκλιμάκωση της ανεργίας σε ποσοστά αντίστοιχα με αυτά του 2008 θα χρειαστεί περίπου 20 χρόνια».

Η «ασκούμενη πολιτική λιτότητας εξακολουθεί να υπονομεύει τη φερεγγυότητα του δημόσιου τομέα και τη βιωσιμότητα του χρέους» σημειώνει ακόμη η έκθεση και προσθέτει «η μείωση του πιστωτικού ρίσκου της χώρας και συνεπώς του κόστους δανεισμού, όπως και η πιθανότητα εξόδου της χώρας για δανεισμό στις ιδιωτικές αγορές, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη βιωσιμότητα των πρωτογενών πλεονασμάτων σε συνθήκες διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής σταθερότητας. Η ένταξη της οικονομίας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ίσως διευκολύνει την έξοδο στις αγορές, δεν προσδιορίζει όμως τη φερεγγυότητα της χώρας». Προσθέτει ακόμη ότι «η ένταση της δημοσιονομικής προσαρμογής, σε συνδυασμό με την πολιτική εσωτερικής υποτίμησης, συμπιέζει το εισόδημα των νοικοκυριών επηρεάζοντας αρνητικά τη φοροδοτική τους ικανότητα και τη δυνατότητα κάλυψης των δανειακών τους υποχρεώσεών. Αυτό έχει ώς άμεσο αποτέλεσμα την επιδείνωση του προβλήματος φερεγγυότητας του τραπεζικού τομέα».

Στα ενδιαφέροντα και συνάμα ανησυχητικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι «όλα τα εμπειρικά ευρήματα δείχνουν ότι το εγχείρημα μετασχηματισμού του μακροαναπτυξιακού υποδείγματος της οικονομίας από ένα υπόδειγμα μεγέθυνσης μέσω της κατανάλωσης σε ένα υπόδειγμα μεγέθυνσης μέσω των εξαγωγών και/ή των ιδιωτικών επενδύσεών δεν έχει επιτευχθεί». Πόρισμα, που αν μη τι άλλο πρέπει να προβληματίσει, αφού οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών που κλήθηκαν να διαχειριστούν την κρίση υποστήριζαν ότι τα επώδυνα μέτρα είναι αναγκαία για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου, ώστε να εξασφαλιστεί βιώσιμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη. «Συνολικά, η εκτίμησή μας είναι ότι οι όποιες προσδοκίες για γρήγορη έξοδο της οικονομίας από την κρίση και για επιστροφή της στις αγορές το 2017 είναι υψηλού ρίσκου» σημειώνουν οι αναλυτές του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

«Η δημιουργία νέων θέσεών εργασίας και η επέκταση της πραγματικής οικονομίας απαιτούν αναπτυξιακό πραγματισμό και πρωτοβουλίες ευρύτερες των αβέβαιων αποτελεσμάτων που θα έχει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στην εξομάλυνση των πιστωτικών συνθηκών και στη χρηματοδότηση της οικονομίας» τονίζουν και προσθέτουν: «Την ίδια στιγμή το πρόβλημα των κόκκινων δανείων γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο λόγω του εγκλωβισμού της οικονομίας σε μια κατάσταση «υφεσιακής στασιμότητας» η οποία παρατείνει το πρόβλημα φερεγγυότητας των ελληνικών συστημικών τραπεζών». «Βιώσιμες συνθήκες μείωσης του πιστωτικού ρίσκου της χώρας και του κόστους δανεισμού θα διαμορφωθούν μόνο ως αποτέλεσμα της δημιουργίας βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων με διατηρήσιμες συνθήκες μεγέθυνσης, αύξησης της απασχόλησης και των εισοδημάτων. Αυτές είναι και οι προϋποθέσεις που θα μειώσουν το έλλειμμα ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή της οικονομίας σε κανονικότητα ρευστότητας και χρηματοδότησης με πρόσβαση στις αγορές» επισημαίνεται στην έκθεση.

Αφήστε μια απάντηση