ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κ. Μακεδονία: Μια στις δύο επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει καινοτομίες

Κάποια μορφή καινοτομίας έχουν ήδη υιοθετήσει σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (49,7%) της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως προέκυψε από έρευνα στις περιοχές παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/ CLLD, στους νομούς Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών, σε δείγμα περίπου 150 επιχειρήσεων, κατά το διάστημα από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2023. Εξ αυτών, πάνω από έξι στις δέκα (61%) εφήρμοσαν κάποια καινοτομία στο προϊόν ή την υπηρεσία τους και οι υπόλοιπες στις διαδικασίες τις επιχείρησης.

Όσες δεν υιοθέτησαν κάποια καινοτομία δήλωσαν ως κυριότερα αντικίνητρα την έλλειψη σχετικής πληροφόρησης (27,3%) και χρηματοδότησης (26,4%) και το υψηλό κόστος εφαρμογής της καινοτομίας (20%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού φιγουράρει πολύ χαμηλά στη λίστα με τους λόγους που απέτρεψαν τις επιχειρήσεις του δείγματος από την ανάπτυξη καινοτομίας, με ποσοστό μικρότερο του 4%.

Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, τα ευρήματα της οποίας κοινοποιεί το «One Stop Liaison Office» του Μηχανισμού Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δηλώνουν στο σύνολό τους ικανοποιημένες από το στελεχιακό δυναμικό τους, καθώς -όπως επισημαίνουν- διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και υψηλές δεξιότητες, χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση του καινοτομικού τους προφίλ.

Κατά τα λοιπά, οι ώριμες επιχειρήσεις (με δραστηριότητα πριν από το 2000), αναγνωρίζουν την ανάγκη για ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς, σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, προκειμένου να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους. Η δημιουργία τοπικών Κέντρων Καινοτομίας αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις, αφού σύμφωνα με τις ανάγκες που επισήμαναν, θα παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως ενημέρωση και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, καθοδήγηση τύπου mentoring, στήριξη για τεχνολογική αναβάθμιση και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

«Από τα ανωτέρω συμπεράσματα προκύπτει ότι η ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας θα ενισχύσει σημαντικά τις περιοχές παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/ CLLD, αφού θα δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν και θα δημιουργήσει ένα ισχυρό τοπικό οικοσύστημα στρατηγικών συνεργασιών, με αποτέλεσμα τη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε νεοφυή επιχειρηματικότητα ή νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες και θα ωφελήσει περαιτέρω το σύνολο της Περιφέρειας.

Άλλωστε, η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι οι περιοχές που επενδύουν στην καινοτομία λειτουργούν καταλυτικά στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, που δραστηριοποιούνται εντός των γεωγραφικών ορίων τους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην οικονομική ανάπτυξη και των γειτονικών περιοχών» υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, όπου επισημαίνεται ότι τον κρίσιμο ρόλο και την αναγκαιότητα ύπαρξης Κέντρων Καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο επιβεβαιώνει η παραπάνω έρευνα, την οποία διεξήγαγαν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER/ CLLD, με την υποστήριξη του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοπός της έρευνας ήταν η χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης της Καινοτομίας των επιχειρήσεων που εδρεύουν ή/και δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω περιοχές και η διερεύνηση των αναγκών, προκλήσεων και προσδοκιών τους._

 

Αφήστε μια απάντηση