ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Και ηλεκτρονικά οι καταγγελίες για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας…

Mε απόφαση του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ2458/Β στις 10 Αυγούστου δίνεται η δυνατότητα καταγγελιών για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας (ανασφάλιστή εργασία) με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι καταγγελίες θα μπορούν να υποβάλλονται με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr επωνύμως από τους εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ή ανωνύμως από οποιονδήποτε καταγγέλλοντα.

Η επώνυμη καταγγελία συνοδεύεται από έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης της υποβολής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και αρχειοθετείται ηλεκτρονικά στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη. Όσες καταγγελίες επώνυμες ή ανώνυμες δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορούν να υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο, κατάθεση εγγράφου, αποστολή τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική αποστολή οι οποίες θα πρωτοκολλούνται και θα καταχωρούνται στο ΟΠΣ-ΣΕΤΕ.

Οι εργοδότες θα έχουν προθεσμία μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα, μέσω της οποίας θα γίνονται όλες οι αναγγελίες αλλά και θα στέλνονται τα e-mails με τα πρόστιμα. Η απόφαση αυτή έχει στόχο να συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και στη μείωση του διοικητικού και οικονομικού κόστους των επιχειρήσεων.

Αφήστε μια απάντηση