ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κέντρο Κοινότητας αποκτά ο Δήμος Βόλβης..

Κόμβο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και πληροφόρησης για την  καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση της απασχόλησης, αποκτά ο δήμος Βόλβης. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης, πρόκειται να λειτουργήσει στο δημοτικό κατάστημα Βρασνών, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι βασικοί άξονες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόλβης, θα είναι: α) η υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών, β) η συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες και δομές, γ) η παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική. Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, που θα στελεχώνεται με κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο, επιδιώκει την πληροφόρηση και διασύνδεση όλων των πολιτών, για τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, τα οποία υλοποιούνται στο δήμο Βόλβης.

Ωφελούμενοι κατά προτεραιότητα, θα είναι γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως: παιδιά και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι, Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), Ρομά, μετανάστες, καθώς και ειδικότερα οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» του δήμου Βόλβης. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόλβης, σε παιδιά και εφήβους με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης, θα ενσωματωθεί στις κοινωνικές δομές του δήμου και θα λειτουργεί σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΠΑΠ) του Δήμου Βόλβης.

 

Αφήστε μια απάντηση