ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΠΚΑ: Οι συμφωνίες «κυρίων» για τους πλειστηριασμούς δεν προστατεύουν την πρώτη κατοικία

Οι συμφωνίες «κυρίων» μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης και των τραπεζών για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας δεν αποτελούν νομική προστασία επισημαίνει το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών και καλεί τα μέλη του να προβούν στην κατάλληλη ρύθμιση οφειλών.

Το ΚΕΠΚΑ, το οποίο, όπως αναφέρει προειδοποιούσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σεισάχθεια, ενημερώνει τους καταναλωτές-μέλη του ποιες είναι οι μοναδικές περιπτώσεις που προστατεύεται δια νόμου η πρώτη κατοικία από τον πλειστηριασμό λόγω οφειλών. Ειδικότερα, σημειώνει ότι κανείς δεν προστατεύται νομικά από τις τυχόν δικαστικές ενέργειες των πιστωτικών ιδρυμάτων για οφειλές προς αυτές εκτός από τις δύο παρακάτω περιπτώσεις:

  • Οσοι έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο ν. 3869/2010 περί Ρύθμισης Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και είτε έχουν υπαχθεί οριστικά σε αυτόν ή έχουν πετύχει την προσωρινή τους προστασία με προσωρινή διαταγή μέχρι την εκδίκαση της αίτησής τους είτε εκκρεμεί η εκδίκαση της προσωρινής τους διαταγής.
  • Η μοναδική εξαίρεση που ισχύει στον ως άνω κανόνα αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης στον ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» και για χρονικό διάστημα 70 ημερών που αρχίζει, όχι από την αρχή της διαδικασίας, αλλά  από την αποστολή της πρόσκλησης από το συντονιστή στους πιστωτές για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Το χρονικό διάστημα μπορεί με δικαστική απόφαση να παραταθεί έως τέσσεριςμήνες το μέγιστο.

Το ΚΕΠΚΑ καλεί τα μέλη του γενικά να προβούν, στην κατάλληλη  ρύθμιση των οφειλών, τους εφόσον αυτή τους συμφέρει, ή να προβούν στα κατάλληλα δικαστικά μέτρα. Τονίζει δε ότι μπορεί, με συμφωνία «κυρίων» μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Τραπεζών, να μην διενεργούνται πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, με αξία κάτω από 300.000 ευρώ, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν κινούνται, προς την κατεύθυνση της καταγγελίας των κόκκινων δανείων και με ταχείς μάλιστα ρυθμούς.

Αφήστε μια απάντηση