ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μειώσεις ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες…

Ο Δήμος Θερμαϊκού με ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, ενέκρινε τη μείωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες πολιτών του Δήμου μας που χρήζουν στήριξης, ως ακολούθως:

Δικαιούχοι της στήριξης είναι:
1)Πολύτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) τέκνων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23οέτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες Σχολές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, με συνολικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000,00 ευρώ.

2)Τρίτεκνοι γονείς που έχουν τις παραπάνω (υπό 1) προϋποθέσεις, με συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 22.000,00 ευρώ.

3)Μονογονεϊκές οικογένειες που αποτελούνται από ένα γονιό με προστατευόμενο/α μέλος/η, με συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί.

4) Άτομα με νοητική καθυστέρηση, που αφορούν είτε ένα γονιό είτε ένα από τα προστατευόμενα μέλη, με ποσοστό 67% και άνω, με συνολικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 16.000,00 ευρώ.

5)Ανάπηροι πάσης φύσεως με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 16.000,00 ευρώ. 6)Άποροι που έχουν συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 5.000,00 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Για την παροχή των προβλεπόμενων μειώσεων υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Δ.Α.Τ. ή Διαβατήριο, τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή νόμιμο μισθωτήριο συμβόλαιο, εκκαθαριστικό σημείωμα, λογ/σμός ΔΕΗ και ειδικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά). Η μείωση αφορά την πρώτη κατοικία (ή επαγγελματικό χώρο) των δικαιούχων και μόνο και παρέχεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Το ποσοστό της μείωσης είναι 50% για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων. Οι πολίτες που εντάσσονται στις παρεχόμενες μειώσεις πρέπει να προσκομίζουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να ανανεώσουν το δικαίωμά τους και για το επόμενο έτος. Η απόφαση θα ισχύει από 1-1-2017 μέχρι την τροποποίησή της ή τη λήψη νέας σχετικής απόφασης.
Για το μέτρο των μειώσεων ο Δήμαρχος Θερμαϊκού κ. Γιάννης Μαυρομάτης δήλωσε: «Η καταπολέμηση της φτώχειας των ευπαθών ομάδων του Δήμου μας αποτελεί σαφή προτεραιότητα της Διοίκησής μας. Οι παρεχόμενες μειώσεις των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, πέρα από άλλες δράσεις μας που έχουν ήδη δρομολογηθεί και ισχύουν (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτιο, Κοινωνικό Φαρμακείο) είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλουν στην ανακούφιση των δικαιουμένων πολιτών του Δήμου μας, μέσα από τη δοκιμαζόμενη σήμερα αντοχή τους στην κακή οικονομική συγκυρία που ζούμε, εδώ και περισσότερο από έξι χρόνια».

Αφήστε μια απάντηση