ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Mετακινήσεις για περισσότερους από 50.000 υπαλλήλους στο Δημόσιο…

Mετακινήσεις για περισσότερους από 50.000 υπαλλήλους στο Δημόσιο στις αρχές του 2017 αναμένεται να επιφέρει η θεσμοθέτηση των νέων οργανογραμμάτων στα υπουργεία και στους εποπτευόμενους φορείς σε συνδυασμό με την ψήφιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας τον ερχόμενο μήνα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις υψηλόβαθμων διοικητικών παραγόντων του υπουργείου, που επικαλείται το Έθνος, η απλοποίηση των διαδικασιών της κινητικότητας μετά την οριστικοποίηση των νέων οργανογραμμάτων θα αποτελέσει κίνητρο για τη συμμετοχή υπαλλήλων στην κινητικότητα.

H διαμόρφωση των νέων οργανογραμμάτων για κάθε υπουργείο και φορέα, θα αποτελέσει το εισιτήριο του συγκεκριμένου οργανισμού στην κινητικότητα. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία, υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τη μετακίνησή τους σε εθελοντική βάση για την κάλυψη των αναγκών σε άλλες υπηρεσίες. Υποχρεωτικές μετακινήσεις έχουν πραγματοοπιηθεί σε περιορισμένη κλίμακα για ειδικότητες πρώτης ανάγκης σε νοσοκομεία από αντίστοιχες υπηρεσίες όπου υπήρχε πλεόνασμα ή για μικρό χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα τεχνικοί της ΔΕΗ που μετατάσσονται σε νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Από τις υποχρεωτικές μετακινήσεις θα υπάρξει προστασία για συζύγους που εργάζονται στο Δημόσιο προκειμένου να μη δημιουργούνται οικογενειακά προβλήματα. Σύμφωνα, πάντως, με στελέχη του υπουργείου το έργο της διαμόρφωσης των οργανογραμμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο, καθώς τα περιγράμματα θέσεων εργασίας προβλέπουν ειδικά προσόντα. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τη λειτουργία του Δημοσίου μετά την θεσμοθέτηση των νέων οργανογραμμάτων περιλαμβάνει και νέες προσλήψεις.

Πηγές αναφέρουν στο «Έθνος» ότι στην περίπτωση που δεν μπορούν να καλυφθούν κενές θέσεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες με την εθελοντική κινητικότητα, ακόμα και εάν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στην ίδια ειδικότητα που δεν επιθυμεί να μετακινηθεί, τότε θα γίνουν νέες προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών.

Αφήστε μια απάντηση