ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ο στρατηγικός ρόλος των Δήμων για την ευημερία της κοινωνίας

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκπόνησε μελέτη, που αφορά τα βήματα που οφείλουν οι τοπικές διοικήσεις να κάνουν, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις και να αυξήσουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας.

Σε όλο τον πλανήτη τονίζεται ολοένα και με μεγαλύτερη ένταση ο σύγχρονος στρατηγικός ρόλος που έχουν κληθεί να διαδραματίσουν οι πόλεις και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, ώστε να αναληφθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες και δράσεις για να υποστηρίξουν την βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα, την ευημερία και την υγεία στην κοινωνία.

Ο επιστημονικός βραχίονας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας είναι το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θέτει επιτυχώς  τις μεγάλες προκλήσεις για τους Δήμους και την κοινωνία υπό το πρίσμα επιστημονικών μελετών.

Σε αυτό το πλαίσιο η παρουσίαση της Μελέτης με τίτλο «Δίκτυα Δήμων – Διεθνείς Σχέσεις Πόλεων και Περιφερειών», της ομάδας έργου των Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Φώτη Παπαθανασίου, Καθηγητή και Μιχάλη Αγγελόπουλου, Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Α., Νομικός, έγινε κατά την διάρκεια της 7ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρουσία του Προέδρου του Ι.Τ.Α. και Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού, κ. Ηλία Αποστολόπουλου.

Η συγκεκριμένη Μελέτη έχει στόχο οι πόλεις και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ειδικότερα, να εφαρμόσουν στρατηγικές και να λάβουν μέτρα που θα υποστηρίζουν την βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα, την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας στις τοπικές κοινωνίες.

 

Αφήστε μια απάντηση