ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλο το σχέδιο επαναλειτουργίας της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας..

Κρίσιμες αναμένεται να είναι οι επόμενες πενήντα ημέρες για την επαναλειτουργία των τριών παραγωγικών μονάδων της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας, με τους πρώην εργαζόμενους σε Ροδόπη και Ημαθία να αισιοδοξούν ότι οι μηχανές θα πάρουν μπροστά από το προσεχές φθινόπωρο και την κυβέρνηση να στηρίζει με θέρμη το όλο εγχείρημα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι με το συγκεκριμένο θέμα έχουν ασχοληθεί ενεργά όχι μόνο οι τοπικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άτομα που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία του κόμματος (π.χ. Πάνος Ρήγας) και κοντά στον πρωθυπουργό (π.χ. Αλέκος Φλαμπουράρης). Το Euro2day.gr παρουσιάζει σήμερα ολόκληρο το σχέδιο επαναλειτουργίας της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας, όπως αυτό περιγράφεται στην επίσημη πρόταση εξαγοράς που κατατέθηκε επισήμως στον εκκαθαριστή.

Ποιος είναι ο υποψήφιος αγοραστής: Είναι το ελληνικών συμφερόντων (γνωστό όνομα του εγχώριου επιχειρείν) λουξεμβουργιανό fund με την ονομασία Aiglon. Ειδικότερα -και επειδή ο αγοραστής υποχρεούται εκ του νόμου να είναι εταιρεία με ελληνικό ΑΦΜ- το Aiglon σύστησε τη θυγατρική HPRD (Hellenic Partners for Reconstruction and Development), ενώ έχει κατατεθεί και εγγυητική επιστολή ύψους 100 εκατ. ευρώ από γνωστό χρηματοπιστωτικό Όμιλο του εξωτερικού.

Τι ζητά να αγοράσει: Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν εκποιηθεί από τον εκκαθαριστή.

Με ποια διαδικασία: Ο υποψήφιος αγοραστής προτείνει τη διεξαγωγή δημόσιου πλειστηριασμού, στον οποίον θα μπορούν να συμμετάσχουν ενδεχομένως και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Μέχρι ποιο χρονικό όριο: Ο αγοραστής έχει θέσει ως χρονικό όριο την 30η Ιουνίου. Η προθεσμία αυτή έχει τεθεί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί από την 1η Ιουλίου δεν μπορούν να εκδικαστούν υποθέσεις λόγω της καλοκαιρινής περιόδου. Και δεύτερον, γιατί η νέα εταιρεία θέλει με κάθε τρόπο να είναι έτοιμη να ξεκινήσει έγκαιρα τη λειτουργία της, εκμεταλλευόμενη την εκκοκκιστική περίοδο που ξεκινά κάθε φθινόπωρο.

Ποιο είναι το τίμημα: Αυτό δεν είναι γνωστό, καθώς θα προκύψει από το αποτέλεσμα του δημόσιου πλειστηριασμού (εάν φυσικά, αυτός γίνει). Πάντως, οι πρώην εργαζόμενοι που στηρίζουν το εγχείρημα της HPRD και συνεργάζονται με αυτή, είχαν αποτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου μετά την χρονική απαξίωση που έχουν υποστεί, μεταξύ των 25 και των 30 εκατ. ευρώ.

Ποιοι θα εισπράξουν το τίμημα: Αν υποθέσουμε ότι τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΝΚΛΩ πουληθούν προς 30 εκατ. ευρώ, τότε τα 15 εκατ. (το 50%) θα εισπραχθούν από τους πρώην εργαζόμενους και τα υπόλοιπα 15 εκατ. ευρώ από τον ΕΦΚΑ (το εναπομείναν 50%). Προφανώς, οι πιστώτριες τράπεζες δεν αναμένεται να εισπράξουν ούτε ένα ευρώ, καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο θα έπρεπε το τίμημα να υπερέβαινε ένα ποσό γύρω στα 150 εκατ. ευρώ…

Ποια εταιρεία θα «τρέξει» την ΕΝΚΛΩ: Σε περίπτωση που κατακυρωθεί η πώληση στην HPRD, τότε θα δημιουργηθεί μια νέα ανώνυμη εταιρεία στην οποία:

  • Η HPRDθα εισφέρει από τα αγορασθέντα περιουσιακά στοιχεία, τα κτίρια, τα ακίνητα, τα μηχανήματα και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο για την επαναλειτουργία των τριών συγκεκριμένων (όχι όλων) μονάδων σε Ροδόπη και Ημαθία.
  • Οι 437 πρώην εργαζόμενοιπου έχουν υπογράψει MOU με τον επίδοξο αγοραστή-επιχειρηματία θα εισφέρουν το business plan επαναλειτουργίας των μονάδων, καθώς και την παρουσία τους στο εργατικό-στελεχιακό δυναμικό της (όχι χρήματα).

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, στην νεοσύστατη εταιρεία που θα «τρέξει» την ΕΝΚΛΩ, η HPRD (επιχειρηματίας-αγοραστής) θα διαθέτει το 80% των μετοχών και οι εργαζόμενοι το 20%. Γίνεται φανερό ότι ένα σημαντικό κομμάτι των ακινήτων και μηχανημάτων της πρώην ΕΝΚΛΩ δεν θα εισφερθεί στην νέα εταιρεία, αλλά θα παραμείνει στην HPRD που αποτελεί ιδιοκτησία κατά 100% του υποψήφιου αγοραστή.

Εμπόδια στην εκποίηση μετοχών: Οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν δικαίωμα πώλησης των μετοχών τους (το 20%) για τρία χρόνια και θα υπάρξει δικαίωμα πρώτης προτίμησης σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο μέρη (επιχειρηματίας ή εργαζόμενοι) θελήσει να πουλήσει.

Κεφάλαιο κίνησης: Σύμφωνα με την πρόταση, η λειτουργία της ΕΝΚΛΩ θα είναι σταδιακή, άρα σταδιακά θα προσλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, σταδιακά θα συντηρούνται οι μονάδες και σταδιακά θα προχωρούν οι εργασίες συντήρησης. Ο αγοραστής πάντως δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίσει τα αναγκαία κεφάλαια κίνησης.

Τι κέρδη προβλέπει το business plan: Στο υποβληθέν business plan προβλέπεται για την επόμενη πενταετία μέσο ετήσιο EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ύψους πέντε εκατ. ευρώ και μάλιστα με βάση το χειρότερο σενάριο (worst case scenario).

Τι απαντά η σύνδικος της ΕΝΚΛΩ

Για προσπάθεια χειραγώγησης των πρώην εργαζομένων της πτωχής και καταστρατήγησης της πτωχευτικής διαδικασίας, η οποία ως γνωστόν διέπεται από κανόνες Εθνικού και Ενωσιακού δικαίου, μιλά από την πλευρά της η σύνδικος της ΕΝΚΛΩ. Οπως υποστηρίζει:

  1. Η εταιρεία ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ βρίσκεται σε πτώχευση από το 2012 και όχι σε εκκαθάριση.
  2. Την εταιρεία εκπροσωπούν τα θεσμικά της όργανα που είναι ο σύνδικος πτώχευσης (υπό την εποπτεία και την έγκριση των πράξεών του από τον εκάστοτε Εισηγητή της πτώχευσης).
  3. Η πτώχευση βρίσκεται στο στάδιο της ένωσης των πιστωτών από το 2014 με απόφαση της γενικής συνέλευσης που ελήφθη κατά την πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών που παρίσταντο, ήτοι από όλους τους εργαζόμενους που εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο, με την παρουσία και των τριών μελών της επιτροπής πιστωτών και από τις Τράπεζες, οι οποίοι όρισαν και τον τρόπο ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
  4. Η πτωχευτική διαδικασία διενεργείται με βάση την απόφαση της συνέλευσης που λήφθηκε κατά πλειοψηφία για τον τρόπο ρευστοποίησης των στοιχείων της κατ’ ιδίαν αρθ.84 παρ.4ΠτΚ, και αναφέρεται στην 2044/2014 έκθεση του Εισηγητή.
  5. Στα χέρια μου ως συνδίκου πτώχευσης δεν έχει δοθεί καμία εγγυητική επιστολή, για εξαγορά των εναπομεινάντων παγίων της πτωχής εταιρείας στο ποσό των 100.000.000 ευρώ, η σε οποιοδήποτε άλλο ποσό, ούτε επικοινώνησε ποτέ μαζί μου η «ελληνικών συμφερόντων αγοράστρια» σε εκδήλωση ενδιαφέροντος αγοράς της πτωχευτικής περιουσίας.
  6. Στη γραμματεία πτωχεύσεων όπως ενημερώθηκα κατατέθηκε στις 9-5-2017 φάκελος με διάφορα κείμενα στην Αγγλική γλώσσα υπ’ οψιν της Εισηγήτριας της πτώχευσης.
  7. Δεν έχει κατατεθεί στο πτωχευτικό Δικαστήριο, ούτε μου έχει κοινοποιηθεί κάποιο δικόγραφο από τους δικηγόρους που παρέστησαν και επαλήθευσαν τις απαιτήσεις των πιστωτών της πτωχής, για να αποφασίσει το Δικαστήριο τη σύγκλιση νέας συνέλευσης πιστωτών, που θα μπορεί με νέα απόφασή της να μεταβάλει τον τρόπο ρευστοποίησης της πτωχευτικής περιουσίας. Μέχρι να αρχίσει και να ολοκληρωθεί η νόμιμη πτωχευτική διαδικασία, τα αναγραφόμενα είναι για λόγους εντυπωσιασμού, εκτός αν απροκάλυπτα δηλώσουν οι «ενδιαφερόμενοι αρμόδιοι» ότι, καθ’ υπέρβαση κάθε εξουσίας θα καταστρατηγήσουν τον ΠτΚ ως προς τη συγκεκριμένη πτώχευση, και θα χειραγωγήσουν την νόμιμη διαδικασία.
  8. Η διανομή του προϊόντος ρευστοποίησης διενεργείται από το σύνδικο πτώχευσης αφού προηγηθεί η καταβολή του ΦΠΑ που στη συγκεκριμένη πτώχευση αγγίζει τα 10.000.000 ευρώ πλέον προσαυξήσεων, των ομαδικών πιστωμάτων, καθώς και του ΕΝΦΙΑ που αμφότερα προτάσσονται της όποιας διανομής στους λοιπούς πιστωτές.

Ουδείς αρνείται την επαναλειτουργία των εργοστασίων, εφόσον αυτό είναι εφικτό και είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων, των πιστωτών της πτώχευσης και της Ελληνικής οικονομίας και αφού τηρηθούν τα νόμιμα.

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1538593/olo-to-shedio-epanaleitoyrgias-ths-enklo.html

Αφήστε μια απάντηση