ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοήμερο σε όλα τα ειδικά νηπιαγωγεία και ειδικά δημοτικά..

Αλλαγές στην ειδική αγωγή και την εκπαίδευση επιφέρουν δύο αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ (Τεύχος Β’ 2103/19.06.2017). Καθορίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα του υποχρεωτικού και του ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, και μετατρέπουν τις υφιστάμενες σχολικές μονάδες σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια καθορίζοντας τους τομείς και τις ειδικότητές τους. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, από το ερχόμενο σχολικό έτος (2017-18), στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία θα εφαρμόζεται εξάωρο υποχρεωτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και οι μαθητές θα σχολάνε στις 13:15, αντί στις 12:25.

Ολοήμερο σε όλα τα ειδικά νηπιαγωγεία και ειδικά δημοτικά
Σε όλα τα ειδικά νηπιαγωγεία και ειδικά δημοτικά σχολεία προσφέρεται η δυνατότητα λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος, το οποίο θα διαρκεί έως τις 16:00. Με αυτό τον τρόπο, όπως επισημαίνει το υπουργείο, τα ειδικά νηπιαγωγεία και ειδικά δημοτικά σχολεία προσαρμόζουν τις ώρες λειτουργίας τους με τα αντίστοιχα της γενικής εκπαίδευσης. Εξάλλου, γενικεύεται η λειτουργία του νέου τύπου σχολείου στη Δευτεροβάθμια Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και μετατρέπονται σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια όλα τα σχολεία και καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες που δύναται να λειτουργήσουν σε κάθε σχολική μονάδα.

Για το Γυμνάσιο και το Λύκειο
Η φοίτηση στα σχολεία αυτά θα διαρκεί τέσσερα χρόνια στο Γυμνάσιο και τέσσερα χρόνια στο Λύκειο και θα εφαρμόζονται τα προγράμματα του γενικού Γυμνασίου και του εσπερινού ΕΠΑΛ, προσαρμοσμένα στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Οι απόφοιτοι θα έχουν και αντίστοιχη ακαδημαϊκή ισοτιμία και επαγγελματικά δικαιώματα. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι αλλαγές αυτές «αλλάζουν το χάρτη της Ειδικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση», δίνουν τη δυνατότητα να έχουν «ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση» οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και «αποτελούν σημαντικά βήματα για τη βελτίωση της εκπαίδευσής τους».

Αφήστε μια απάντηση