ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσίαση νέας υπηρεσίας για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Δήμων

Μια νέα υπηρεσία, που μπορεί να καταστεί εργαλείο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μπορούν να αξιοποιήσουν οι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο να εξασφαλίσουν τη συνεχή αναβάθμιση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών τους και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος και σε μικρό χρόνο. Πρόκειται για την υπηρεσία “SGPnet (SharingGoodPractices), η οποία παρουσιάστηκε σε Ημερίδα που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η ΣΟΛ Συμβουλευτική, σε σύμπραξη με την Π.Ε.Τ.Α Α.Ε. την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης, που προωθεί την επιχειρηματική, οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη των δήμων και των περιφερειών της χώρας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ).

Στην Ημερίδα παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και Γενικοί Γραμματείς Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, αρμόδια διευθυντικά στελέχη των Δήμων, καθώς και ειδικοί επιστήμονες (οικονομολόγοι, ορκωτοί ελεγκτές) που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.
Όπως ανάφεραν μιλώντας στις εργασίες της ημερίδας, οι εκπρόσωποι της ΣΟΛ Συμβουλευτική και της Π.Ε.Τ.Α Α.Ε, η νέα υπηρεσία SGPnet αναζητά εκείνους τους τρόπους λειτουργίας που ήδη εφαρμόζονται σε ΟΤΑ της χώρας και αποδεδειγμένα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα στη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών τους. Τόνισαν ότι με μεθοδευμένο και τεκμηριωμένο τρόπο εντοπίζονται οι «καλές πρακτικές» που ήδη έχουν εφαρμοστεί και αποδώσει και προτείνονται βελτιώσεις βασισμένεςσε αυτές, ενώ η μεθοδολογία της εταιρείας χρησιμοποιεί τεχνικές benchmarking και ένα σύνολο προκαθορισμένων δεικτών που αντανακλούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα για κάθε λειτουργία των Δήμων (αναλύονται και “βαθμολογούνται”, σε κάθε Δήμο που συμμετέχει, δέκα λειτουργικές περιοχές δραστηριοτήτων).

Μάλιστα, επισημάνθηκε στην Ημερίδα, ότι αφού προσδιοριστούν οι Δήμοι με καλές πρακτικές, σύμβουλοι της ΣΟΛ Συμβουλευτικής, τους επισκέπτονται και καταγράφουν αναλυτικά όλες τις διαδικασίες που αφορούν την καλή πρακτική. Επίσης, με την αποτύπωση όλων των λεπτομερειών, η διαδικασία αξιολογείται ως προς τη δυνατότητα υιοθέτησης της από άλλους Δήμους.

Τα οφέλη
Σε ό,τι αφορά στα οφέλη που έχει ένας Δήμος, ο οποίος θα αξιοποιήσει τη νέα υπηρεσία, SGPnet, είναι πολλά, όπως:
*Τεκμηριωμένη διαγνωστική μελέτη για όλο το εύρος δραστηριοποίησης του Δήμου.
*Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.
*Βελτίωση αποδοτικότητας / αποτελεσματικότητας με χρήση δοκιμασμένων πρακτικών.
*Διαμόρφωση νέας διοικητικής κουλτούρας που βασίζεται σε μετρήσιμα μοντέλα και δεδομένα.
*Συμβολή στη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.
*Υποστήριξη στη διασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων.
*Ενίσχυση της συνεργασίας των ΟΤΑ με αμοιβαία οφέλη.

Αφήστε μια απάντηση