ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι και πόσο χάνουν με το νέο Ασφαλιστικό…

Με μικρές αλλαγές -και με ανοικτό το θέμα των επικουρικών συντάξεων- ολοκληρώθηκε και προωθείται σήμερα, Δευτέρα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο με στόχο να κατατεθεί άμεσα (το πιθανότερο την Πέμπτη) στη Βουλή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Με αυτό επέρχονται δραματικές περικοπές στις συντάξεις (έως 30%), τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές, στο εφάπαξ, στο ΕΚΑΣ καθώς και στις συντάξεις αναπηρίας. Υπολογίζεται ότι 270.000 νέοι συνταξιούχοι με μεικτό εισόδημα από συντάξεις, κύριες και επικουρικές, άνω των 1.300 ευρώ θα είναι τα μεγάλα θύματα του ασφαλιστικού. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο:

1. Τη νέα βάση υπολογισμού των συντάξεων θα αποτελούν τελικά (μαζί με τους νέους μειωμένους συντελεστές αναπλήρωσης) οι αποδοχές της τελευταίας 15ετίας που ενσωματώνουν τις μεγάλες μειώσεις αποδοχών από το 2009 και μετά. Κάθε χρόνο θα προστίθεται 1 έτος, δηλαδή το 2017 θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των αποδοχών 16 ετών, το 2018 των 17 ετών έως ότου σταδιακά σε βάθος χρόνου ο υπολογισμός να γίνεται με βάση τις αποδοχές ολόκληρου του εργασιακού βίου. Οσον αφορά τις επικουρικές εκτός από τις μειώσεις (που είναι υπό συζήτηση με τους θεσμούς) περιλαμβάνεται και η αύξηση της εισφοράς στην επικουρική ασφάλιση (0,50% για τον εργοδότη και 0,50% για τον ασφαλισμένο σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, αλλά για έξι χρόνια αντί του 1,5% για τρία χρόνια).

2. Με το άρθρο 53 του νομοσχεδίου για τις συντάξεις αναπηρίας προβλέπεται ότι με τη θέση σε ισχύ νομοθετικής ρύθμισης με αντικείμενο τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους, το Δημόσιο και οι λοιποί εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς, κλάδοι και τομείς εξακολουθούν να καταβάλλουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας σύμφωνα με τις ώς την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και τις γενικές και καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων. Οι νέοι κανόνες πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έως την 31.12.2016. Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται επιτροπή με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας. Επίσης  στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66,99% το 50%.

3. Οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι από την 1η Ιανουαρίου 2017, όταν θα λειτουργεί ενιαίος ο ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), θα βρεθούν αντιμέτωποι με μειώσεις καθώς οι εισφορές για την κύρια σύνταξη θα επιβάλλονται επί πάσης φύσεως εισοδήματα και όχι μόνο επί του βασικού μισθού και του επιδόματος των 140 ευρώ όπως ισχύει σήμερα. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή η οποία οδηγεί σε μείωση μισθών της τάξης του 7% ή περίπου 40 ευρώ τον μήνα κατά μέσον όρο για κάθε δημόσιο υπάλληλο.

4. Από 1/1/2017 οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη στον ΕΦΚΑ ορίζονται στο 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Οι εισφορές διαμορφώνονται στο 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη (δηλαδή του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου), ενώ αντίστοιχες θα είναι για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα όπως και για τους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες.

5. Το ποσό της εθνικής σύνταξης διαμορφώνεται στα 384 ευρώ, ενώ μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης. Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

6. Περικοπές στα εφάπαξ έως 20%. Το νομοσχέδιο εξισώνει παλαιούς και καινούργιους ασφαλισμένους και προβλέπει πως θα εφαρμοστεί για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις – περί τις 62.000 στους 37 τομείς και κλάδους Πρόνοιας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – ο τύπος υπολογισμού που είχε θεσμοθετηθεί το 1992 μόνο για νέους ασφαλισμένους (όσους δηλαδή πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1/1/1993).

7. Μειώσεις άνω του 30% έρχονται και για το μέρισμα των δημοσίων υπαλλήλων, αφού το ΜΤΠΥ είναι στο κόκκινο και αδυνατεί να πληρώσει τα μερίσματα στους 284.000 συνταξιούχους δημόσιους υπαλλήλους του.

8. Από 1/1/2016 περίπου 60.000 δικαιούχοι του ΕΚΑΣ σταματούν να παίρνουν το επίδομα λόγω αυστηροποίησης των εισοδηματικών κριτηρίων και σταδιακά μέχρι 1/1/2020 κόβεται το επίδομα και στους υπολοίπους ώστε να καταργηθεί εντελώς. Εάν πάρουμε υπόψη ότι αυτό το δικαιούνται οι χαμηλοσυνταξιούχοι, τότε περίπου 300.000 οικογένειες θα οδηγηθούν κάτω από τα όρια της ακραίας φτώχειας με κατά μέσο όρο μείωση μηνιαίου εισοδήματος 193 ευρώ.

9. Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2014 (σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις) και μέχρι το τέλος του 2017. Από  1/1/2018, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Στην περίπτωση που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, τότε προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

10. Στις συντάξεις χηρείας θα προβλέπεται όριο ηλικίας για λήψη της σύνταξης το 55ο (από το 57ο που είχαν αρχικώς θέσει οι δανειστές). Οσοι είναι νεότεροι θα λαμβάνουν τη σύνταξη του θανόντος συζύγου μόνο για 3 χρόνια, εκτός αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα.

Αφήστε μια απάντηση