ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτιστική Διαδρομή, τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου»..

Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο ευρωπαϊκό έργο «Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση – Cult-RinG», ενέκρινε σε συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του έργου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα δημιουργήσει τη δική της Πολιτιστική Διαδρομή, τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου», που αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη συμβολική προσωπικότητα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.374.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe, με διάρκεια 48 μηνών (η πρώτη φάση για τα έτη 2017-2018 και η δεύτερη για τη διετία 2019-2020). Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου» είναι 175.000 ευρώ.

Το εταιρικό σχήμα του «Cult-RinG»περιλαμβάνει συνολικά επτά εταίρους, από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες:
-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα)
-Lazio Region (Ιταλία)
-Region Vastra Gotaland (Σουηδία)
-Podkarpackie Regional Tourism Board (Πολωνία)
-Intermunicipal Community of Alto Minho (Πορτογαλία)
-Pafos Regional Board of Tourism (Κύπρος)
-European Cultural Tourism Network (ECTN) (Βέλγιο)

Τι είναι οι Πολιτιστικές Διαδρομές
Οι Πολιτιστικές Διαδρομές χρησιμοποιούνται ως ισχυρά εργαλεία για την προώθηση και διατήρηση των κοινών και διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Πολιτιστικές Διαδρομές (CR’s) παρέχουν μια καλύτερη κατανόηση της ιστορίας της Ευρώπης μέσω της διαπεριφερειακής ανταλλαγής ανθρώπων ιδεών και πολιτισμών. Η σημαντική συμβολή των Πολιτιστικών Διαδρομών(CR’s) στην καινοτομία και ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει δείξει ότι οι πολιτιστικές διαδρομές είναι στο επίκεντρο της πολιτιστικής τουριστικής ανάπτυξης. Οι πολιτιστικές διαδρομές αποτελούν πηγή καινοτομίας, δημιουργικότητας, δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων και ανάπτυξης πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

O γενικός στόχος του «Cult-Ring» είναι να επισημάνει την αξία των επενδύσεων στις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές, όσον αφορά στη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και απασχόληση με κεφαλαιοποίηση βέλτιστων πρακτικών, ανάπτυξη νέων πολιτιστικών διάδρομών και ενίσχυση της ικανότητας των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Κύρια αποτελέσματα του έργου θα είναι σχέδια δράσης για την ανάπτυξη και αναβάθμιση Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Διαδρομών, βελτιώνοντας τα σχετικά εργαλεία πολιτικής στις έξι περιφέρειες του έργου και ενισχύοντας την ικανότητα των φορέων να σχεδιάζουν Πολιτιστικές Διαδρομές ενώ παράλληλα το έργο θα συνεισφέρει στις διαμορφούμενες ευρωπαϊκές πολιτικές και στις επίτευξή των στόχων του EU2020.

Οι ωφελούμενοι του έργου είναι περιφερειακές αρχές που επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη των πολιτιστικών διαδρομών , τόσο των ήδη υπαρχόντων όσο και νέων. Μέσα από την εμπειρία που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και προκειμένου να αξιοποιηθούν τα διδάγματα από τη συνεργασία, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα σχέδιο δράσης με στόχο την δημιουργία μίας Πολιτιστικής Διαδρομής με θέμα τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου».

Αφήστε μια απάντηση