ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ψήφισμα κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας

Στή Βέροια, στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ἰανουαρίου 2018 Σύναξις ἁπάντων τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας. Κατά τήν Σύναξη εἰσηγήθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων σχετικά μέ τίς ἐξελίξεις στή διαπραγμάτευση γιά τήν ὀνομασία τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων. Ἀκολούθησε ἐκτεταμένη συζἠτησις καί στό τέλος τῆς Συνάξεως ἐγρίθηκε ὁμοφώνως τό κατωτέρω ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Στήν κρίσιμη αὐτή ὥρα τῶν διαπραγματεύσεων γιά τό ὄνομα τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων καί τήν προτεινόμενη χρήση ἀπό αὐτό τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἔχοντας συναίσθηση τῆς εὐθύνης μας ὡς κληρικῶν ἀλλά καί ὡς Ἑλλήνων πολιτῶν πού διακονοῦμε στή Μακεδονία, σέ μία περιοχή γιά τήν ὁποία ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν οἱ πατέρες μας, γιά ἕνα θέμα ὄχι μόνο πολιτικό ἀλλά κυρίως ἐθνικό, ἐκφράζουμε δημόσια τήν ἀνησυχία μας γιά τίς συζητούμενες ἐξελίξεις καί συμμεριζόμαστε ἀπολύτως τήν ἀνησυχία τοῦ λαοῦ μας.
1. Θεωροῦμε ὅτι ἡ χρήση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἀπό τό γειτονικό κράτος τῶν Σκοπίων σέ συνδυασμό μέ τό σύνταγμά του ἐκφράζει ἀλυτρωτικές διεκδικήσεις εἰς βάρος τῆς χώρας μας καί τῆς Μακεδονίας μας, πού βασίζονται στόν σφετερισμό τῆς ἱστορίας καί τῶν μνημείων μας, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀψευδεῖς μάρτυρες τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας.
2. Θεωροῦμε ὅτι τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τή χρήση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἀπό τή σχισματική καί αὐτοαποκαλούμενη «μακεδονική» Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ πλαστό δημιούργημα τοῦ παρελθόντος μέ σκοπό νά ἐξυπηρετήσει πολιτικά συμφέροντα καί ἀλυτρωτικές βλέψεις.
3. Συντασσόμαστε μέ τήν πρόσφατη ἀνακοίνωση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί δηλώνουμε ἀπερίφραστα ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά παραχωρήσουμε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας οὔτε παραγώγου του σέ κανένα ἄλλο λαό ἤ κράτος πού ἐπιδιώκει μέ τόν τρόπο αὐτό νά ἐγείρει ἀμφισβητήσεις γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας, ἡ ὁποία ἔχει τεκμηριωθεῖ καί ἀποδειχθεῖ ἐπιστημονικά.
4. Ἡ Μακεδονία εἶναι ἡ γῆ τοῦ Φιλίππου καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, πού ἦταν Ἕλληνες καί ὄχι Σλάβοι. Εἶναι ἡ γῆ στήν ὁποία κήρυξε ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν ἑλληνική γλώσσα καί εἶναι ποτισμένη μέ τό αἷμα τῶν ἡρώων καί τῶν ἁγίων πατέρων μας πού ἔγραψαν τήν ἱστορία τοῦ ἐνδόξου αὐτοῦ τόπου.
5. Ὑπενθυμίζουμε πρός ὅλους ὅτι οἱ Ἕλληνες Θεσσαλονικεῖς αὐτάδελφοι ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο στούς σλαβικούς λαούς, καί σέ αὐτούς ὀφείλουν τό ἀλφάβητο πού χρησιμοποιοῦν μέχρι σήμερα.
6. Καλοῦμε τούς ἁρμοδίους νά ἀκούσουν τή φωνή μας καί νά μήν χαρίσουν τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας σέ καμία μορφή σέ ἐκείνους πού τό διεκδικοῦν καί τό καπηλεύονται. Καλοῦμε τούς ὑπευθύνους νά πράξουν τό καθῆκον τους γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν δικαίων τῆς Μακεδονίας μας, τῆς πατρίδος μας καί τοῦ λαοῦ μας καί προσευχόμαστε ὁ Θεός νά τούς φωτίσει, ὥστε οἱ διαπραγματεύσεις γιά τό ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων νά μήν καταλήξουν στήν ἐπικύρωση τῆς ἱστορικῆς ἀπάτης πού ἐπιχειρεῖται ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Μακεδονίας ἀλλά στήν προάσπιση τῶν δικαίων καί τῆς ἱστορικῆς ταυτότητος τῆς Μακεδονίας μας.

Αφήστε μια απάντηση