ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Οι ελληνικές επιχειρήσεις χρειάζονται επανεκκίνηση στον τομέα της διακυβέρνησης

Η χώρα πραγματοποίησε εκκαθάριση των τραπεζών της μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων, αλλά παραμέλησε τις επιχειρήσεις, αναφέρει το Reuters, σε άρθρο της για την ελληνική οικονομία και τις εξελίξεις μετά την έξοδο από το πρόγραμμα.

Η καλύτερη προστασία των μικρομετόχων και τα υψηλότερα πρότυπα θα βοηθήσουν την οικονομία να ανακάμψει μετά από πολλά χρόνια λιτότητας. Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα από τα στοιχεία που λείπουν από τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της Ελλάδας. Μετά την διάσωση των τραπεζών το 2015, η κυβέρνηση επέβαλε νέους κανόνες για να εξαλείψει τις κακές συνήθειες δανεισμού. Οι τράπεζες υποχρεώθηκαν να διορίσουν έμπειρους και ανεξάρτητους διευθυντές, ενώ απαγορεύθηκε στους πελάτες να είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Ωστόσο, οι ίδιοι αυτοί πελάτες δεν έχουν αλλάξει την συμπεριφορά τους. Οι εταιρείες ελέγχονται από τους μεγαλομετόχους και στα διοικητικά συμβούλια δεν περιλαμβάνονται ανεξάρτητα ή έμπειρα μέλη. Δραστήριοι επενδυτές πιέζουν για αλλαγές, με μέτρια επιτυχία.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους τα hedge funds στόχευσαν τρεις ελληνικές επιχειρήσεις. Τον Ιούνιο, η Amber Capital προσπάθησε να τοποθετήσει ανεξάρτητο εκτελεστικό διευθυντή στον ΟΤΕ, που ελέγχεται κατά 50% από τη γερμανική Deutsche Telekom και το ελληνικό δημόσιο. Όμως, παρά το γεγονός ότι το 92% των μικρομετόχων υποστήριξαν την κίνηση, η πρόταση απορρίφθηκε. Πρόκειται για μικρά δείγματα προόδου. Τον Ιούλιο οι μέτοχοι αντικατέστησαν πολλά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΛΑΚΤΟΡΑ και τοποθέτησαν νέα.

Ένας νέος κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης θα βοηθούσε. Το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ήδη τον εκπονούν και, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που συμμετέχουν στην διαδικασία, θα προβλέπεται ότι τα τρία τέταρτα των μελών των διοικητικών συμβουλίων θα είναι ανεξάρτητα. Ο κώδικας θα έχει εθελοντικό χαρακτήρα, όμως οι εταιρείες θα καταχωρούνται σε βαθμολογικό πίνακα, με αποτέλεσμα να εκτίθενται οι επιχειρήσεις που θα έχουν άσχημες επιδόσεις

Πηγή: Reuters

Αφήστε μια απάντηση