Χωρίς κατηγορία

Σε 8 δόσεις η εξόφληση του φόρου εισοδήματος

Έκπτωση 3% προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ το σύνολο του φόρου εισοδήματος έως την 31η Ιουλίου 2024. Σύμφωνα με διάταξη στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που κατατέθηκε στην Βουλή, οι φορολογούμενοι θα έχουν την επιλογή εξόφλησης του φόρου σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη δόση λήγει στις 31 Ιουλίου 2024, ενώ οι επόμενες θα καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα έως και τον Φεβρουάριο του 2025. Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης μετά την 31η Ιουλίου, οι δύο πρώτες δόσεις θα καταβάλλονται ταυτόχρονα, έως την ημερομηνία λήξης της δεύτερης δόσης.

Η διάταξη προβλέπει κίνητρο για τους συνεπείς φορολογούμενους. Φυσικά πρόσωπα που θα εξοφλήσουν εφάπαξ το σύνολο του φόρου έως την 31η Ιουλίου 2024, θα λάβουν έκπτωση 3% επί του συνολικού ποσού, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβεβαιούμενων οφειλών.

Ειδικότερα για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, η εξόφληση του φόρου θα γίνεται σε 6 δόσεις. Η πρώτη δόση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ οι υπόλοιπες θα καταβάλλονται έως το τέλος κάθε μήνα έως και τον Φεβρουάριο του 2025.

Η διάταξη προβλέπει κίνητρο για τους συνεπείς φορολογούμενους. Φυσικά πρόσωπα που θα εξοφλήσουν εφάπαξ το σύνολο του φόρου έως την 31η Ιουλίου 2024, θα λάβουν έκπτωση 3% επί του συνολικού ποσού, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβεβαιούμενων οφειλών.

Αφήστε μια απάντηση