ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ύφεση η ελληνική οικονομία και το β’ τρίμηνο φέτος..

Σε ύφεση παρέμεινε η ελληνική οικονομία και το β’ τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank. «Η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης το δεύτερο εξάμηνο του 2016 κρίνεται αναγκαία έτσι ώστε η ελληνική οικονομία να αποφύγει την παγίδα στασιμότητας» σημειώνουν. Οι αναλυτές αναφέρουν ότι η αποφυγή της «παγίδας στασιμότητας» θα εξαρτηθεί μεταξύ άλλων παραγόντων:

  • Από τις προσδοκίες που θα σχηματίσουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις για την πορεία της οικονομίας και ως εκ τούτου και των διαθέσιμων εισοδημάτων – πόρων τους (π.χ. μισθοί, κέρδη, φόροι).
  • Από την περαιτέρω βελτίωση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών συνθηκών (π.χ. βελτίωση της ρευστότητας, επιστροφή καταθέσεων).
  • Από την πορεία των διαπραγματεύσεων αναφορικά με τη δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.
  • Από τις διεθνείς εξελίξεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο (π.χ. Brexit).

Ειδικότερα, όσον αφορά την πορεία της οικονομίας, οι αναλυτές της Eurobank αναφέρουν ότι τα τρία τελευταία τρίμηνα ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης της Ελλάδος ήταν αρνητικός. Συγκεκριμένα, βάσει των μη εποχικών διορθωμένων στοιχείων, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση με ρυθμούς της τάξης του -1,7% και σημειώνουν ότι μια σειρά μακροοικονομικών και μικροοικονομικών μεταβλητών υποδεικνύουν συνέχιση της υφεσιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Αυτοί είναι:

  • Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο που παρουσίασε επιδείνωση τον Μάιο 2016. Σε όρους ετήσιας μεταβολής συρρικνώθηκε κατά -6,44% (από -1,96% τον Απρίλιο 2016) και σε όρους μηνιαίας κατά -1,83% (-0,82%). Συνεπώς, η μέση ετήσια μεταβολή το διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2016 διαμορφώθηκε στο -4,20%. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό μερίδιο της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ (70,31% το 2015) και το γεγονός ότι ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο ενσωματώνει τη δυναμική των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών, οι προαναφερθείσες μεταβολές αποτελούν ένδειξη συρρίκνωσης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο 2016. Η τελευταία θα είναι ηπιότερη στην περίπτωση που τα στοιχεία του Ιουνίου 2016 αποδειχτούν πολύ καλύτερα του αναμενομένου. Αυτά θα εξαρτηθούν μεταξύ άλλων από την πορεία των τουριστικών εισπράξεων.
  • Οι εξαγωγές αγαθών (εμπορευματικές συναλλαγές, στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) σημείωσαν ετήσια πτώση -7,29% το δεύτερο τρίμηνο 2016. Το αντίστοιχο μέγεθος για τις εισαγωγές ήταν +0,11%. Ως εκ τούτου, το εμπορικό ισοζύγιο κατέγραψε μείωση της τάξης των 504,46 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ), το διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2016 το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών συρρικνώθηκε κατά 385,14 εκατ. ευρώ. Βάσει αυτών των μεταβολών συμπεραίνουν πως ο εξωτερικός τομέας αναμένεται να έχει αρνητική συνεισφορά στο ΑΕΠ του δευτέρου τριμήνου 2016. Αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στην πτώση των ταξιδιωτικών και των μεταφορικών εισπράξεων καθώς και στον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων στις εξαγωγές αγαθών.
  • Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε οριακά σταθερό τον Μάιο 2016. Ανήλθε στο 23,52% από 23,48% τον Απρίλιο 2016. Επιπλέον, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης εμφάνισε σημάδια κάμψης. Διαμορφώθηκε στο 1,66% από 2,79% τον Απρίλιο 2016 και από 3,19% τον Μάρτιο 2016.
  • Ο δείκτης οικονομικού κλίματος σημείωσε ελαφρά πτώση το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Διαμορφώθηκε στις 89,9 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 90,2 ΜΔ το προηγούμενο τρίμηνο.
  • Σύμφωνα με τον δείκτη υπευθύνων προμηθειών PMI, οι λειτουργικές συνθήκες στον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα παρουσίασαν χειροτέρευση για πέμπτο μήνα μέσα στο 2016. Τον Ιούλιο 2016 η τιμή του δείκτη διαμορφώθηκε στις 48,7 ΜΔ από 50,4 ΜΔ τον Ιούνιο 2016 (δηλαδή κάτω του ορίου άνθησης/συρρίκνωσης των 50 μονάδων).

Αφήστε μια απάντηση