ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεργάζομαι»: Παραγωγικοί φορείς και ερευνητικοί οργανισμοί της Βόρειας Ελλάδας…

Ένα νέο θεσμό επιβράβευσης , υπό τον γενικό τίτλο «Συνεργάζομαι» προωθούν οι μεγαλύτεροι παραγωγικοί φορείς και ερευνητικοί οργανισμοί της Βόρειας Ελλάδας, που συνδιοργανώνουν το  2ο Technology Forum της Θεσσαλονίκης.
Το «Συνεργάζομαι» ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανικών φορέων (Εταιρείες Πληροφορικής και Βιομηχανίες) και ερευνητικών οργανισμών (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Εργαστήρια, Ινστιτούτα) με στόχο να δώσει κίνητρα για Τεχνολογικές Συμπράξεις,  έτσι ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων και να αναπτυχθούν νέα/καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο στόχος αυτός αποτελεί και τον πυρήνα της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης που προωθείται από την ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο από την ΓΓΕΤ.
Έμμεσος στόχος του «Συνεργάζομαι» είναι η συνέχεια, η επέκταση και η προβολή, κατά τη διάρκεια όλου του έτους, των συνεργασιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ετήσιου Technology Forum (www.technology-forum.eu). Συμμετέχοντες φορείς του «Συνεργάζομαι» είναι ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  (ΕΚΕΤΑ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος  (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (IHU), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Το «Συνεργάζομαι» διεξάγεται υπό την αιγίδα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
Ο διαγωνισμός επιβράβευσης «Συνεργάζομαι» διεξάγεται για πρώτη φορά κι αντανακλά το πνεύμα και τη φιλοσοφία του Technology Forum. Υποστηρίζεται απ’ όλους τους συμμετέχοντες φορείς της διοργάνωσης που, επίσης, συνεργάζονται για πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο, με κοινό σκοπό την ενίσχυση της Εξωστρέφειας, της Έρευνας και της Καινοτομίας, τους καθοριστικότερους παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

 

Λίγα Λόγια για τις συμμετοχές στο «Συνεργάζομαι»-Βραβεία
Οι συμμετέχουσες συνεργασίες στον διαγωνισμό μπορούν να είναι: Τεχνολογικές συνεργασίες (συμβολή τεχνογνωσίας από κάθε φορέα) ή Εμπορικές συνεργασίες (εμπορική προώθηση τεχνολογικών λύσεων) ή και τα δύο. Πιο ολοκληρωμένες θεωρούνται οι συνεργασίες που έχουν και τις δύο μορφές, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο.
Οι Δηλώσεις συμμετοχής στο «Συνεργάζομαι» περιλαμβάνουν: Περιγραφή του προβλήματος, των στόχων και του οράματος του έργου που προέκυψε από την συνεργασία, την περιγραφή των φορέων που συμμετείχαν, της συμπληρωματικότητας και του οφέλους από τη συνεργασία και τέλος, περιγραφή εμπειρίας και του αντίκτυπου της λύσης. (Διαδικασία δήλωσης συμμετοχής στην ιστοσελίδα: www.technology-forum.eu/synergazomai ).
Η υποβολή των συμμετοχών στον διαγωνισμό ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου και λήγει στα τέλη Φεβρουαρίου. Ειδική επιστημονική επιτροπή, που έχει συσταθεί γι αυτόν τον σκοπό, θα αξιολογήσει τις συμμετοχές και οι τρεις καλύτερες θα βραβευτούν στις 8 Μαΐου κατά την διάρκεια της εκδήλωσης του 2ου Technology Forum που θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Οι βραβεύσεις είναι : 1ο βραβείο (2.000 euro), 2ο βραβείο (1.000 euro), 3ο βραβείο (500 euro) καθώς και προβολή των βραβευμένων συνεργασιών από το σύνολο των διοργανωτών του θεσμού. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο «Συνεργάζομαι» είναι:
-Η συνεργασία πρέπει να περιλαμβάνει εφαρμογές και εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
-Ο ελάχιστος αριθμός συνεργαζόμενων φορέων είναι δύο.
-Η συνεργασία να έχει αναπτυχθεί κατά τα τελευταία 3 χρόνια.
-Ο τύπος των συνεργαζόμενων φορέων δεν είναι περιοριστικός, αλλά είναι θετικό να υπάρχουν φορείς και από τον χώρο της Βιομηχανίας και από τον χώρο της Έρευνας.
Στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, οι εκπρόσωποι των φορέων του «Συνεργάζομαι» συμμετείχαν ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Περικλής Μήτκας, ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών του Α.Π.Θ., Καθηγητής Νικόλαος Βαρσακέλης, ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του ΣΕΠΒΕ, Θεόφιλος Μυλωνάς και Κοσμάς Βάνβαλης, ο Πρόεδρος της ΑΖΚ, Δημήτρης Λακασάς, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Καθηγητής Θανάσης Κωνσταντόπουλος, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του ΠΑΜΑΚ, Καθηγήτρια Μάρω Βλαχοπούλου και το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒΕ, Παναγιώτης Κετικίδης.

 

Αφήστε μια απάντηση