Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου Θεσσαλονίκης δια περιφοράς

0

Με 19 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, στις 15.00 , η 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την υπ΄αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄ /11-03-2020), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2ης, 3ης, 4ης, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Δ.Θ. έτους 2017.
 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 για εννιά (9) έργα αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012».
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 1ης , 5ης Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ. έτους 2016».
 • Έγκριση ανέγερσης νέου κτιρίου Παιδικού Σταθμού και Κοινωφελών Λειτουργιών στην οδό Σκεπαστού 10 στις 40 Εκκλησιές της 1ης  Κοινότητας.
 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 για δύο έργα της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών.
 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 για έντεκα εγγεγραμμένα έργα της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, καθώς και δύο έργων του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων.
 • Έγκριση πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Εκσυγχρονισμός Φωτισμού και Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης σε οδούς του Ιστορικού Κέντρου με παλαιωμένο δίκτυο φωτισμού».
 • Έγκριση του τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Ανάπλαση οδών ∆αγκλή, ∆ιαλέττη, ∆εσπεραί» αρ.Μελέτης: 21/2018, για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών.
 • Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής  για την “Επισκευή απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, πλυστικών και φορτηγών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Έγκριση α) πρώτου (1ου) σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2020 και β) συμπληρωματικής αναμόρφωσης επί του πρώτου (1ου) σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2020 με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.
 • Έγκριση της πρώτης (1ης) τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2020.
 • Τροποποίηση α) της υπ΄αριθμ. 146/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας καταβολής τέλους για έκδοση – ανανέωση αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και β) της υπ΄αριθμ. 1250/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την καταβολή των δόσεων για εξόφληση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020.

Γράψτε την άποψη σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.