ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών ίδρυσε το ΒΕΘ…

 

Η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε συμπληγάδες, επιχειρήσεις και ιδιώτες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, οι δανειολήπτες καθυστερούν την εξυπηρέτηση των δανείων τους, ή ακόμη και την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης, καθώς ευελπιστούν ότι θα μπορέσει να υπάρξει μία νέα ρύθμιση που θα είναι πιο ευνοϊκή για αυτούς. Θέλοντας να συνδράμει  για τον περιορισμό του αιτιολογημένου φαύλου κύκλου της δημιουργίας ολοένα και περισσότερων ‘κόκκινων’ δανείων και οφειλών, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προχώρησε στη σύσταση Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών, το οποίο θα λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Κέντρου Διαμεσολάβησης, που πρόσφατα ίδρυσε το επιμελητήριο. Στόχος του Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών, που ξεκινά από σήμερα τη λειτουργία του και απευθύνεται στα μέλη αλλά και τα μη μέλη του ΒΕΘ, είναι η ύπαρξη μίας ακόμη δομής ενημέρωσης και στήριξης του επιχειρηματικού κόσμου. «Είναι σαφές πως με τις υπάρχουσες συνθήκες στην ελληνική οικονομία και στις τράπεζες, η αντιμετώπιση των “κόκκινων” δανείων εξακολουθεί να αποτελεί ακανθώδες ζήτημα» τόνισε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και α΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΕ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η ύπαρξη της εν λόγω δομής κρίνεται αναγκαία καθώς μόνο στη Θεσσαλονίκη τα επιχειρηματικά ‘κόκκινα δάνεια’ υπολογίζονται σε 50.000, στην Κεντρική Μακεδονία στα 80.000 και στο σύνολο της χώρας στα 400.000. «Αυτό στο οποίο στοχεύουμε είναι ο θεσμός της διαμεσολάβησης και δη το νεοσυσταθέν Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών να συμβάλλουν σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για τη διαχείριση των ‘κόκκινων’ δανείων, αλλά και για κάθε μορφή οφειλής. Υπάρχουν επιχειρήσεις, που διαθέτουν βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια και μέσω της σωστής ενημέρωσης και κατόπιν της σωστής διαπραγμάτευσης θα μπορούσαν πολλές εξ αυτών να διασωθούν» ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας πως η χαρτογράφηση με ακρίβεια της κάθε περίπτωσης των οφειλετών θεωρείται καίρια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της. Για το λόγο αυτό ο ενδιαφερόμενος που θα επισκέπτεται το Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών, που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ΒΕΘ, θα πρέπει να έχει μαζί του όλα εκείνα τα αποδεικτικά που θα αφορούν στην οφειλή του έτσι ώστε να ξέρει άμεσα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη επίσκεψη  στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών, θα γίνεται χωρίς κανένα κόστος ωστόσο αν και εφόσον ο ενδιαφερόμενος, αποφασίσει να συνεργαστεί  με Ομάδα Διαπραγμάτευσης του Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών οι αμοιβές θα κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος της κάθε οφειλής. Όσο μεγαλύτερη είναι η οφειλή τόσο θα μειώνεται το ποσοστό επί του συνολικού υπολοίπου των οφειλών. Για οφειλή 30.000 ευρώ το ποσοστό επί του συνολικού υπολοίπου των οφειλών αγγίζει το 3,50%, ενώ για οφειλές 2 εκατ. ευρώ το ποσοστό διαμορφώνεται στο 0,75%.

Οι αμοιβές επί του επιτυχούς αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων θα καταβάλλονται κατά την σύναψη της συμφωνίας με τους πιστωτές. Αξίζει να σημειωθεί πως το κόστος της αμοιβής  είναι ιδιαίτερο ανταγωνιστικό καθώς για μία οφειλή 500.000 ευρώ το σύνολο της αμοιβής αγγίζει τα 8.000 ευρώ όταν ένα γραφείο για την αντίστοιχη υπόθεση θα μπορούσε να χρεώσει ακόμη και το διπλάσιο ποσό. Σημειώνεται πως η Ομάδα Διαπραγμάτευσης του Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών απαρτίζεται από έναν νομικό, έναν διαπραγματευτή και έναν εκτιμητή ακινήτων ή και μηχανημάτων, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υπόθεση κάθε ενδιαφερόμενου προκειμένου να την φέρουν σε πέρας είτε με επιτυχή συμφωνία, είτε με βεβαίωση αδυναμίας αποτελέσματος. «Η οικονομία συνεχίζει να δοκιμάζεται και για μία ακόμη φορά ο ιδιωτικός τομέας, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πρωτοστατεί και τείνει χέρι βοηθείας σε ανθρώπους που αισθάνονται μόνοι απέναντι στο δημόσιο και τις τράπεζες» ανέφερε ο οικονομολόγος  Γιάννης Ρουκάς επισημαίνοντας πως «για την οποιαδήποτε ρύθμιση, επειδή η κάθε περίπτωση είναι μοναδική, χρειάζεται διαπραγμάτευση για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα». «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε έμπρακτα τον επιχειρηματία με ουσιαστικές κινήσεις και ανταγωνιστικές τιμές» σημείωσε η Όλγα Τσιπτσέ, υπεύθυνη του Κέντρου Διαμεσολάβησης του ΒΕΘ. Στους τρεις  μήνες ζωής του το Κέντρο έχει πραγματοποιήσει 39 ραντεβού, που αφορούν κατά κύριο λόγο επιχειρηματίες που έχουν ‘κόκκινα δάνεια’.

Πως λειτουργεί το Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών
Αξίζει να σημειωθεί πως το Κέντρο Διαμεσολάβησης υπό την ομπρέλα του οποίου βρίσκεται το Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών λειτουργούν με τη βασική ομάδα διαμεσολαβητών με την επωνυμία «The Medilution Team», με την οποία το ΒΕΘ έχει συνάψει Σύμφωνο Συνεργασίας. Η Medilution Team οργανώνει όλη τη δομή και την λειτουργία του, υπό τις υποδείξεις του διοικητικού συμβουλίου του ΒΕΘ, καθώς και με 101 διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του ΒΕΘ, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από το ΥΔΔΑΔ. Στο Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών υφίσταται το Μητρώο Νομικών, το οποίο στελεχώνεται από δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών. Το Κέντρο και το Τμήμα μπορούν να συνεργάζονται με άλλα Κέντρα Διαμεσολάβησης της χώρας, ή του εξωτερικού και με άλλους φορείς, για την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης στην επίλυση εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών.

Ποιοι είναι οι στόχοι του Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών
– Δωρεάν ενημέρωση των ενδιαφερομένων για όλες τις δυνατότητες που έχουν, μετά από μελέτη της υπόθεσής τους, ώστε να μπορέσουν να ρυθμίσουν, ή να βρουν οιαδήποτε λύση στο πρόβλημα  υπερχρέωσης των νοικοκυριών τους, ή των επιχειρήσεών τους.
– Γενικότερη υποστήριξη με κάθε πρόσφορο εργαλείο (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών, Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων κ.α.) με στόχο την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για κάθε περίπτωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών καθώς και για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον κ. Γιώργο Δεληχάτσιο, στο τηλέφωνο 2310-241383.

Αφήστε μια απάντηση