ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τρύπα» 119,6 εκατ. στους ισολογισμούς των 13 ΔΕΚΟ…

Αρνητική απόκλιση σε σχέση με τους στόχους σε ποσοστό 76,8% (- 119,6 εκατ. ευρώ) παρουσιάζει το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα των 13 ΔΕΚΟ για το εννεάμηνο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η αρνητική αυτή απόκλιση, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, δημιουργήθηκε κυρίως λόγω υστέρησης των εσόδων από επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε συνδυασμό με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του εννιαμήνου. Από τους 13 φορείς, τα στοιχεία των οποίων παρακολουθούνται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι πέντε παρουσίασαν βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί.

Οι τέσσερις από αυτούς (ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΥΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ) υπάγονται στο υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και η μία (ΕΡΤ ΑΕ) στο υπουργείο Οικονομικών. Αρνητικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από 10% σε σχέση με τους στόχους εμφάνισαν 8 φορείς οι οποίοι είναι: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Εγνατία Οδός ΑΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων, ΕΕΣΣΤΥ, ΟΣΕ ΑΕ, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ και ο ΕΛΓΑ. Σε ό,τι αφορά την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, την Εγνατία Οδό ΑΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι αποκλίσεις οφείλονται στον ετεροχρονισμό των εισροών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τον τακτικό προϋπολογισμό. Ειδικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνέβαλαν και οι δαπάνες καταβολής αναδρομικών μηνιαίων αποδοχών υπαλλήλων του φορέα για τα έτη 2013 και 2014 σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

Για την ΕΕΣΣΤΥ η απόκλιση οφείλεται στην υστέρηση των προβλεπόμενων εσόδων ως συνέπεια της καθυστέρησης υπογραφής συμβάσεων με τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ). Για τον ΟΣΕ στην υπερεκτίμηση εσόδων των εσόδων του από πωλήσεις υπηρεσιών και στη μειωμένη ροή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε συνδυασμό με την ταχύτερη υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος και τα αυξημένα έξοδά του από την καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων. Για τον ΕΛΓΑ στην επιστροφή μη χρησιμοποιηθείσας επιχορήγησης για προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό. Για την ΕΛΒΟ ΑΕ και την ΕΑΒ ΑΕ σε υστέρηση εσόδων από πωλήσεις. Σημειώνεται ότι η ΕΛΒΟ βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης και η διαχειριστική χρήση δεν ακολούθησε το ημερολογιακό έτος.

Αφήστε μια απάντηση